Stadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

4 pages
1 downs
44 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
11.6.2015 Stadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Hanhikari, Lotta perustutkinto, pk Hartikainen, Monica Heib,…
Transcript
11.6.2015 Stadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Hanhikari, Lotta perustutkinto, pk Hartikainen, Monica Heib, Sophia Aden, Nur Heinonen, Roosa Ahlstedt, Erika Himberg, Johanna Andreeva, Polina Hoed, Tianna Arnkil, Aapo Holm, Emilia Attai, Manija Holm, Samuel Berelman, Kristina Huolman, Max Bossen, Katriina Hurtta, Minka Bozo, Marie-Laure Huttunen, Jenna Brusi, Leevi Huvila, Erica Caballero, Rafael Hämeenoja, Niclas Donkor, Alicia Hämäläinen, Carolina Donnelly, Krista Härkönen, Teemu Ekman, Jonna Ihalainen, Aleksi Eronen, Julia Ikonen, Jere Ervasti, Emmi Isoniemi, Matias Eskoli, Miiro Jalasvirta, Niko Falkenberg, Vili Jekkonen, Jere Fatnassi, Noora Jussila, Jemina Francis, Joy Kaihua, Timi Gil, Leo Kankainen, Teemu Hakkarainen, Laura Kansanen, Krista 11.6.2015 Karimäki, Sami Manninen, Santeri Katila, Miko Markkula, Onni Kivelä, Vili Mekonen, Beti Koger, Kairi Mesipuu, Kariina Koivu, Jasmin Metzler, Andrea Kolomainen, Cheitlin Miah, Nabil Korkeila, Maruna Miettinen, Benjami Krogars, Antti Mikkonen, Aaron Kuronen, Henri Mohamed, Ahmed Kuusenperä, Heidi Mohamud, Abdirahman Kuutschin, Clarissa Mustikka, Taneli Kuzmin, Aleksei Nezar, Geti Käki, Joni Nieminen, Sebastian Kääriäinen, Sebastian Nikitin, Maksim Laine, Taru Nyrhinen, Markus Lazkaj, Dij Ollikainen, Jenny Le, Thanh Osman, Lina Lehtinen, Janita Packalén, Alexandra Lehtola, Eveliina Pellenen, Grete Leinonen, Petja Peltonen, Miska Lihtavuo, Jenna Peltonen, Pia Linna, Tiniza Pennanen, Tuomas Lombo Munzenza, Chadrac Petersoo, Crisly Luotonen, Pauliina Piironen, Katariina Lönnqvist, Krista Puisto, Jenna Malai, Wanna Pulkkinen, Tatu 11.6.2015 Raappana, Juho Töllikkö, Kristian Raivio, Annika Törnqvist, Martti Rajala, Miia Töyrylä, Jonna Riihinen, Jemina Velasquez Salazar, Berbel Riikonen, Nelly Vettenranta, Annika Riikonen, Netta Vichmann, Maria-Eliisa Rinta-Pollari, Katarina Vähämaa, Roosa Roininen, Tuula Zeroual, Sarah Roslund, Sebastian Åberg, Roope Saikko, Jonna Saikkonen, Enja Valittuja 175, joista 43 ei antanut lupaa nimensä julkaisuun Salmenkari, Alex Salmenkari, Benjamin Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Salminen, Joonatan perustutkinto, yo Salo, Tia Savolainen, Oona Alanen, Nani Savolainen, Pyry Auvinen, Katja Sinervuo, Tia Ehrnrooth, Arvid Sjöberg, Victoria Eriksson, Emil Skinnari, Max Heinonen, Anni Sobol, Julius Impiö, Olli Soihtu, Taika Järviö, Anna Stenholm, Otto Keränen, Kerttu Tikkanen, Jukka Leppiniemi, Sofie Tynkkynen, Ella Mäkelä, Sanna Tähtinen, Ville Pesonen, Maria 11.6.2015 Pirtilä, Joska Ruhanen, Kim Tauru, Kaisa Valmela, Ella Vermilä, Leo Valittuja 21, joista 5 ei antanut lupaa nimensä julkaisuun
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks