Kurier Puszczykowski 126 (02.2013)

8 pages
1 downs
53 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ISSN 1508-49-30Luty 2013126nrDOSTARCZANY BEZPŁATNIE MIESZKAŃCOM MIASTA WYDAWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA„Dzień języków” w Akademii Seniora,…
Transcript
ISSN 1508-49-30Luty 2013126nrDOSTARCZANY BEZPŁATNIE MIESZKAŃCOM MIASTA WYDAWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA„Dzień języków” w Akademii Seniora, s. 62Luty 2013 • Nr 126Villa HerthaPrzy ulicy Poznańskiej, niedaleko stacji kolejowej w Puszczykowie, stoi przepiękna „Villa Hertha”. Budynek ten został wybudowany w pierwszych latach XX wieku prawdopodobnie przez Kuttnera. Wykonany został z czerwonej cegły, która nie została pokryta tynkiem. Bryła przykryta jest lekko pochylonym dachem. Na bokach posiadłości umieszone są gustowne balkony. Na samym szczycie fasady wymalowany jest napis „Villa Hertha”. Budynek przez ostatnie sto dziesięć lat nie został znacząco przebudowany. Z porównania pocztówek z okresu zaborów z dzisiejszym stanem obiektu wynika, że na tyłach zostały dobudowane dodatkowe pomieszczenia i zarazem uległy zniwelowaniu dwa drewniane balkony. Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w „Dzienniku Poznańskim” w roku 1906 pod tytułem „Latowe mieszkania w Puszczykowie” w pensjonacie znajdowały się dwa apartamenty do wynajęcia. W każdym z nich znajdowała się „kuchnia, spiżarnia, 2 balkony, korytarz, klozet”. Należy podkreślić, że takie rozwiązania techniczne na początku XX wieku były jednymi z najnowocześniejszych. Prawdopodobnie obiekt przeznaczony był dla majętnych gości, którzy przyjeżdżali odpocząć w letnisku puszczykowskim. Dlatego właściciel w ogłoszeniu podkreślał, że „Wszystko [jest MK] kompletnie elegancko urządzone.” Wszystkie pokoje miały na wyposażeniu meble ogrodowe, dywany, firanki, porcelanę, „szkło”. Do dzisiaj zachowały się balkony, których balustrady zostały wykonane niezwykle efektownie z cegieł. Z nich można było oglądać cudowne „Letnisko Silva” oraz lasy sosnowe. „Villa Hertha” otoczona była przepięknymi drzewami i krzewami, które podkreślały urodę miejsca. Poza tym obiekt posiadał olbrzymi ogród, który prawdopodobnie przeznaczony był dla gości. Otoczony był on starannie i estetycznie wykonanym płotem. Ponadto posiadłość była podłączona do „wodociągów” już w roku 1906!W samym budynku mieścił się jeden z pierwszych sklepów spożywczych w Puszczykowie. Spowodowane było to być może bliskością stacji kolejowej oraz położeniem przy głównej alei kurortu. Na początku XX wieku – w niedalekiej okolicy pensjonatu – umieszony był plan letniska na planszy stojącej przy drodze. Na terenie całej miejscowości były „drogowskazy i dobrze utrzymane ścieżki”, co podkreślał słynny przewodnik Mieczysława Orłowicza. Jedna z tych ścieżek przechodziła obok lokalu i prowadziła na sam szczyt „puszczykowskich gór”. Po roku 1945 „Villa Hertha” została zasiedlona przez stałych mieszkańców przez co zastosowanie budynku zmieniło się. Dzisiejszy stan fasady jest stosunkowo dobry. Przed frontem wysadzone są krzewy, które podkreślają powab willi. Warto byłoby może przywrócić blask dawnemu ogrodowi, który stanowił integralną część rezydencji. Z jednej strony balkony zostały zabudowane, co popsuło bryłę. W przyszłości być może przydałoby się umieszczenie na zabytkowych budynkach tabliczek, które by opisywały w skrócie historię danego miejsca. Warto by również wyznaczyć szlak puszczykowskich rezydencji, pensjonatów i restauracji. Umiliłoby to czas podczas spacerów oraz pobudziłoby przeszłość do dzisiejszego zastosowania. Tekst i foto: mgr Maciej KrzyżańskiZAPROSZENIE Uprzejmie informujemy, i OTWARTE spotkania Stowarzyszenia odbywaj si w kady pierwszy wtorek miesica o godz. 18.00 w Sali organizacji pozarzdowych w Bibliotece Miejskiej CAK w Puszczykowie przy ul.Wysokiej 1. Jeli interesujesz si sprawami miasta i najbliszego otoczenia, jeli masz pomysy na pozytywne dziaania w puszczykowskiej wspólnocie i chcesz by aktywnym obywatelem, serdecznie zapraszamy. Najblisze spotkanie juwe wtorek 5 marca 2013. Stowarzyszenie PrzyjacióPuszczykowaLuty 2013 • Nr 1263Drodzy Czytelnicy,Zima trwa, ale na szczęście nie jest w tym roku szczególnie ostra. Dla nas – dorosłych, raczej nie jest to ulubiona pora roku – wiąże się ona z uciążliwym odśnieżaniem, koniecznością ogrzewania domów, a także z panującą przez większość dnia szarówką i szybko zapadającym mrokiem. Co innego dzieci, dla nich to okres ferii zimowych, lepienia bałwanów, jazdy na łyżwach i sankach, rzucania śnieżkami… Tegoroczne ferie dobiegły już końca, a o tym co się podczas nich działo, możecie Państwo poczytać w najnowszym Kurierze. Lubimy się również chwalić osiągnięciami mieszkańców naszego miasta. A nikt nieZma chyba wątpliwości, że w Puszczykowie nie brakuje prawdziwych talentów. Żeby jednak nie być gołosłowną zapraszam do przeczytania o niezwykle uzdolnionych matematykach i pływakach. Wielką przyjemnością jest dla nas prezentowanie, a dla Czytelników – jak sądzę – czytanie o najmniejszych nawet sukcesach, które jako dowód pracowitości i talentu ich autorów, dla nas wszystkich mogą być powodem do podziwu i dumy. Miłej lektury życzy Redaktor naczelna – Katarzyna TrybuśSzanowni Państwo, Mieszkańcy Puszczykowa,e zdziwieniem i zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o przeniesieniu Biblioteki Miejskiej, z obecnego miejsca do zakupionego budynku w Rynku, a w jej miejsce na parterze „starej szkoły” wprowadzenie klas szkolnych dla SP 1. Budynek w Rynku, w odczuciu naszym, a także wielu mieszkańców całkowicie nie nadaje się na cele biblioteczne. Poza nieodpowiednim budynkiem decyzja ta wiąże się z niemałymi kosztami finansowymi – trzeba przeadoptować dwa budynki, zamiast wcześniej zaplanowanej i racjonalnej rozbudowy szkoły nr 1. Uważamy, że decyzja ta jest wysoce niekorzystna dla puszczykowskiej społeczności i świadczy o braku wiedzy władz samorządowych o funkcjonowaniu instytucji biblioteki, a także o zasadności umieszczenia jej właśnie w budynku „starej szkoły”zmodernizowanej za niemałe pieniądze z budżetu miasta, a więc pieniądze podatników, czyli nasze. Biblioteka Miejska wraz z Akademią Seniora i Centrum Animacji Kultury stanowią ośrodek kulturotwórczy w Puszczykowie. W związku z takim projektem wysłaliśmy pismo protestacyjne do Burmistrza Miasta – w imieniu wielu Puszczykowian – upoważnia nas do tego Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa (par. 6 p. 1) – i oczekujemy na nie odpowiedzi. Poinformowaliśmy również, że sprzeciwiając się tak nieracjonalnej i niegospodarnej zamianie budynków jesteśmy gotowi zbierać podpisy pod protestem. Uważamy, że jest jeszcze czas na cofnięcie tej nieprzemyślanej decyzji, podjętej chyba zbyt pochopnie. Decyzja ta zapadła bez żadnych informacji wyprzedzających, stawiając mieszkańców przed faktem. Nie wiemy, czym władze samorządowe kierowały się podejmując taką nieracjonalną decyzję. Nie odbyły się żadne konsultacje społeczne, choć jest to sprawa WAŻNA dla miasta, a jest przecież w tej sprawie uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 172/05/IV z 6 września 2005 r. – czy radni ją znają? Komu zależy na otwieraniu pola konfliktu zamiast dialogu? W odbiorze społecznym ta decyzja jest obniżaniem jakości życia Puszczykowian, jaką wspólnie osiągnęliśmy w naszym mieście po 22 latach samorządności! Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowafoto: Marcin MuthGRATULACJE Sukcesy mieszkańców naszego miasta Puszczykowa są powodem do dumy i satysfakcji i chętnie o nich piszemy. Tym razem informujemy, iż Pan dr inż. GNIEWKO NIEDBAŁA został nominowany na Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. Barbarę Kudrycką. Nominację odebrał 20 grudnia 2012 r. w Warszawie. W dniu 21 grudnia 2012 r. Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki powołał Go na Członka Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Rada Centrum jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych. Zobacz więcej: http:/www.ncbir.pl/o-centrum/rada-centrum/ Pan Gniewko Niedbała jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Prezesem OSP w Puszczykowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów! RedakcjaZACH CAMY do czytania bloga www.zielone-puszczykowo.pl, redagowanego przez Marcina Mutha. Trwa tam oywiona dyskusja o aktualnych problemach Puszczykowa. Mona te przeczyta co sycha u najbliszych ssiadów  w Mosinie.4Luty 2013 • Nr 126Jubileusze parafialne „Święty czas Jubileuszu, to czas radości i czas dziękczynienia, do którego przyłącza się cała rodzina parafialna, polecając wszystkich Ojców Zgromadzenia Ducha Świętego w modlitwie do Boga, za wstawiennictwem św. Józefa, naszego Patrona i bł. Jana Pawła II. Niech Bóg hojnie błogosławi i darzy bogactwem swoich darów w każdym dniu kapłańskiej służby a Maryja Niepokalana Dziewica ma w swojej nieustającej opiece. Drodzy Ojcowie, dzisiaj z całego serca dziękujemy za pracę dla naszego puszczykowskiego kościoła, za oddanie i troskliwość o naszą rodzinę parafialną.”Takie życzenia skierowaliśmy do Duszpasterzy w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. Bo początek roku 2013, to czas dwóch jubileuszy. 8o lat temu – 28 stycznia przybyli do Puszczykowa pierwsi Ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego, a 15 lat temu - 15 lutego 1998 roku ówczesny Arcybiskup poznański, Juliusz Paetz erygował Parafię p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. Pierwszym proboszczem parafii został dotychczasowy przełożony Domu Zakonnego i zarazem rektor Ośrodka Duszpasterskiego, o. Marek Karczewski CSSp. Podczas uroczystej Mszy św., w ostatnią lutową niedzielę, dziękować będziemy Bogu za obecność i posługę Duchaczy w Puszczykowie. W ciągu minionych 80 lat zaznaczyły się ważne daty historii tworzenia i rozwoju parafii. W 1933 roku 28 stycznia, z Bydgoszczy przybyli pierwsi ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego, by zorganizować nowicjat braci zakonnych w nowo nabytym domu przy ul. Dworcowej, w Puszczykówku - o. Zygmunt Rydlewski CSSp został pierwszym przełożonym. Wojna przerwała działalność Ojców Zgromadzenia w Puszczykówku. Dom Zakonny został zajęty przez Niemców, którzy zorganizowali tutaj miejsce internowania dla księży katolickich oraz dom dziecka dla sierotprzeznaczonych do germanizacji. Dopiero w 1947 roku o. Wacław Brzozowski CSSp odzyskuje kaplicę w Domu Zakonnym, a w 1950 roku o. Jan Obarski mianowany na prowincjała Zgromadzenia, kontynuuje działalność duszpasterską i podejmuje obowiązki przełożonego i mistrza nowicjatu. Dom w Puszczykówku do roku 1966 był ośrodkiem prowincjalnym, by następnie stać się samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim z rektorem o. Franciszkiem Mientkim CSSp i wikariuszem, o. Władysławem Budziakiem CSSp, który w 1976 roku, po ukończeniu budowy Szpitala, jako kapelan organizuje kaplicę szpitalną. W 1981 roku pod przewodnictwem o. Wacława Brzozowskiego CSSp ruszają pierwsze prace budowlane przy wznoszeniu nowej świątyni, a już w 1983 roku w dolnej części kościoła, w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, została odprawiona pierwsza Msza św. – Pasterka. Jak wspomniano wcześniej w 1998 roku powstała parafia, a 1 października 2000 roku odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła. Ostatnie dziesięć lat to czas wzmożonych prac duszpasterskich i ekonomicznych, inicjowanych przez powołane w 2003 roku rady parafialne. Ubiegły rok – 2012, to czas modlitwy parafialnej podczas peregrynacji obrazu św. Józefa po rodzinach i wielkich przeżyć dla parafii podczas wprowadzenia do naszej świątyni relikwii,w postaci krwi błogosławionego Jana Pawła II, także poświęcenia nowego obrazu Matki Bożej Królowej Polski zawieszonego na ścianie świątyni. Bez wielkiego zaangażowania Ojca Proboszcza, duszpasterzy, wsparcia modlitewnego i finansowego wiernych naszej parafii z pewnością nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego co jest dzisiaj naszym puszczykowskim Kościołem. O. Władysław Budziak, sercem oddany naszej parafii – świadek historii, senior „Duchaczy” (tak w skrócie określamy Zgromadzenie Ducha Świętego) powiedział: „wstawiennictwu i opiece św. Józefa, zawdzięczamy trwanie zgromadzenia zakonnego w tym samym miejscu pomimo prześladowań i trudności lat czterdziestych i pięćdziesiątych”. Wierzymy także, że wstawiennictwo tych, którzy tutaj pracowali, kładli fundamenty działania duszpasterskiego, a którzy odeszli do Domu Ojca jest z nami każdego dnia, by nas wspierać w tworzeniu wspólnoty jednoczącej się wokół wiary i Chrystusa, szczególnie teraz w trwającym Roku Wiary. Jolenta StrabelSukcesy modych matematyków z Gimnazjum nr 2 w PuszczykowieWtym roku szkolnym utalentowani uczniowie Gimnazjum nr 2 wzięli udział w wielu konkursach matematycznych. Wyniki zmagań turniejowych potwierdzały doskonałe przygotowanie naszej młodzieży. Kilkakrotnie bezkonkurencyjna okazywała się Klaudia Walkowiak z kl. 3 b. Uczennica zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki Edi, a następnie wraz z Olgą Iwaszkiewicz-Rudoszańską zakwalifikowała się do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, który odbył się na początku stycznia. Ostatecznie, uczennica została jedną z finalistek tej prestiżowej imprezy! To niezwykłe osiągnięcie, potwierdzające nie tylko ogromną wiedzę i umiejętności, ale także wyjątkowyw skali kraju talent matematyczny Klaudii. Pamiętajmy, że OMG to nie jest zwykły konkurs, to międzynarodowy ruch intelektualny najzdolniejszej młodzieży szkolnej, a nasze gimnazjum ma zaszczyt uczestniczyć w nim po raz pierwszy! Z tym większą niecierpliwością czekamy na finał, który odbędzie się w połowie marca w Warszawie. Będziemy mocno trzymać kciuki za uzdolnioną matematyczkę! Powodów do dumy dostarczyły nam także rezultaty innych tegorocznych turniejów. Aż czworo uczniów – Tomasz Szcześniak, Sara Grzelaszyk, Olga Iwaszkiewicz-Rudoszańska i Klaudia Walkowiak – zakwalifikowało się do rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, którego finalistką została Klaudia – zeszłoroczna laureatka! Już na początku marca dziewczyna, broniąc tytułu sprzed roku, będzie walczyła o jak najlepszy wynik.Dodajmy, że marzec to czas mobilizacji także innych naszych utalentowanych matematyków. W Swarzędzu w drugim etapie Złotej Żaby gimnazjum reprezentować będzie najlepszy z całej szkoły Tomasz Szcześniak, a w finale Sowy Matematycznej sukces zależy od predyspozycji zespołu uczniów z klas trzecich Aleksa Wachowiaka, Klaudii Walkowiak, Jędrzeja Wierzchowieckiego i Tomasza Szcześniaka. A to jeszcze nie koniec zmagań - w tym miesiącu czeka na gimnazjalistów uniwersytecki konkurs Pitagorejczycy i Kangur Matematyczny. Powodzenia! Koła Matematyczne w Gimnazjum nr 2 w PuszczykowieLuty 2013 • Nr 1265Nowe przepisy obowizujce od 2013 r.Pragnę przedstawić w sposób skrócony zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w 2013 r. Kasa fiskalna - zmiany w 2013 r. Zmienił się limit zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży dla osób prywatnych i wynosi on tylko 20.000 zł (w 2012 r. wynosił 40.000 zł). Firma, która w 2012 r. przekroczyła obrót ze sprzedaży 20.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi do 1 marca 2013 r. posiadać kasę fiskalną. Termin przechowywania paragonów fiskalnych wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż. Firmy rozpoczynające działalność w trakcie roku limit 20.000 zł muszą wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Zmniejszenie kosztów w związku z niezapłaconymi zobowiązaniami W 2013 roku wprowadzono obowiązek zmniejszenia kosztów o kwotę nieopłaconych faktur lub rachunków, które są przeterminowane 30 dni od daty płatności. Dla faktur, gdzie termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, należy zmniejszyć koszty z upływem 90 dni od daty płatności. VAT od niezapłaconych faktur musimy skorygować W 2013 roku wprowadzono ulgę na złe długi, która polega na korygowaniu podatku VAT od niezapłaconych faktur, które są przeterminowane o 150 dni. Korekta taka jest obowiązkowa nawet, gdy wierzyciel nie skorzystaz prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającej z niezapłaconych faktur. „Faktura” zamiast „faktura VAT” Zmieniono brzmienia przepisu i zamiast określenia „faktura VAT” stosujemy „faktura”. Obowiązek zamieszczania na fakturze daty dokonania dostawy Obecnie faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli data ta różni się od daty wystawienia faktury. Podatnicy wystawiający „faktury VAT-MP” muszą wpisywać na fakturze „metoda kasowa” Stosowane oznaczanie dla małych podatników rozliczających VAT metodą kasową „faktura VAT-MP” należy zastąpić lub umieścić dodatkowo słowa „metoda kasowa”. Przepis nie wymaga zmiany oprogramowania można nadal stosować stare oznaczenie, lecz należy dopisywać nowe sformułowanie. Wpisywanie numeru rejestracyjnego samochodu na otrzymanej fakturze nie jest obowiązkowe W 2013 roku zrezygnowano z zapisu nakazującego podawanie na fakturze na zakup paliwa do samochodu, jego numeru rejestracyjnego. Nie ma obowiązku podawania numeru rejestracyjnego, lecz metoda ta pozwalała uwiarygodnić przeznaczenie paliwa do określonego pojazdu. Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze Na fakturach, wystawianych przez podatni-ków prowadzących indywidualną działalność gospodarczą powinny znajdować się imię i nazwisko podatnika oraz jego adres zamieszkania. Można również podać dodatkowo nazwę lub nazwę skróconą firmy. Adres podawany na fakturach musi zgadzać się ze zgłoszeniem działalności. W przypadku gdy pod adresem zamieszkania nie wykonujemy działalności i mamy zgłoszone do ewidencji inne miejsce wykonywania działalności, wówczas na fakturze powinniśmy podawać główne miejsce wykonywania działalności. Faktury uproszczone to nie obowiązek Fakturę uproszczoną można stosować w przypadku, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł (lub 100 euro) oraz gdy faktura będzie zawierała stawki podatku oraz kwotę poszczególnych podatków VAT. Faktura uproszczona nie musi zawierać pełnych danych np.: nazwy i adresu nabywcy, ceny jednostkowej, wartości sprzedaży netto itp. Wprowadzone faktur uproszczonych nie jest obowiązkowe, można nadal stosować „zwykłe” faktury. Faktura uproszczona również uprawnia nabywcę do odliczenia podatku VAT. Akceptacja noty korygującej w dowolnej formie Noty korygujące czyli druki korygujące fakturę zawierającą pomyłki dotyczące zwłaszcza sprzedawcy lub nabywcy, oznaczenia towaru lub usługi, lecz bez pomyłek w kwotach, nie trzeba wysyłać odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach i akceptować jej w formie pisemnej. Obecnie wystarczy aby nota korygująca została zaakceptowana przez wystawcę faktury, a termin i forma akceptacji jest dowolna.Puszczykowscy pywacyWdniach 2 i 3 lutego 2013 na basenie AWF w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży oraz Masters o Puchar Sheraton Poznań Hotel. Do udziału zgłosiło się 50 klubów oraz 293 zawodników. W tej grupie 4 chłopców z Puszczykowa: 1. Jan Stachecki - lat 10 2. Filip Skibiński - lat 10 3. Wojtek Skibiński - lat 8 4. Tytus Ostoja - lat 14 Zawody trwały całą sobotę i niedzielę. Padło wiele rekordów. Nasi pływacy teżodnieśli swoje sukcesy: Janek zdobył złoty medal na wyczerpującym dystansie 400 m stylem dowolnym, Filip wywalczył złoty medal na dystansie 50 m stylem dowolnym z rewelacyjnym czasem 32,09 oraz brąz na dystansie 50 m stylem motylkowym. Wojtek otrzymał swój srebrny medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym – pierwszy na tak ważnej imprezie, a Tytus startując na dystansie 200 m stylem klasycznym wywalczył II miejsce i też srebrny medal. Gratulacje dla całej czwórki. Anna i Leszek Skibińscyod lewej: Filip, Janek, WojtekPozwólmy bezuytecznym dla nas przedmiotom da drugie ycie.Serdecznie proszę szanownych czytelników i tych, którzy chcieliby nieodpłatnie przekazać niepotrzebne przedmioty i tych, którzy poszukują o zgłaszanie potrzeb na adres mailowy mariolachudak@onet.eu lub tel. 506 507 150. Szukam: wyprawki dla mającego się narodzić za miesiąc chłopca, wózka głębokiego - dla dziecka pani Małgosi, lornetki, małego magnetofonu - dla chłopca pasjonującego się ornitologią, spreparowanych zwierząt na lekcje przyrody dla dzieci, roweru damka „koza” 28 cali - dla pani Izy
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks