Klub brbljivica nova vrsta 6# gnevni

237 pages
7 downs
276 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 237
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaIstinski sam spoznao bol. Znao sam kako je kada ti iz dana u dan kidaju djelić tebe, a ti ništa ne možeš protiv toga. Mržnja…
Transcript
Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaIstinski sam spoznao bol. Znao sam kako je kada ti iz dana u dan kidaju djelić tebe, a ti ništa ne možeš protiv toga. Mržnja je bila jedina stvar koja me držala ali uskoro se izgubila u snazi ljubavi. Pronašao sam izgubljeni delić sebe i napokon izašao iz tame.Za prevod veliko hvala našem Đavolku i Red Moon koje su bile divne i odvojile svoje vreme da i ovaj deo ugleda svetlost dana, sliku je našla Sexy, a obradu kao i uvek Klub Brbljivica.Zvončica, Šefica, Alex, Sexy I PrstićVAŠ KLUB BRBLJIVICA2Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaPROLOG 919 se napeo, gledajući druge muškarce u sobi sa mešavinom strahopoštovanja i strepnje. Njegova budućnost bila je u rukama tih dvojice mužjaka. Justice North je sedeo mirno iza stola dok je Brass šetao ispred njega. Brass zastade. - Oni su novi na slobodi i ne verujem im još. Suviše je opasno da napuste NSO. Justiceova usta se skupiše u tanku liniju i pogled mu se fiksira samo na čoveka u sobi. Tim Oberto je sedeo u stolici pored ugla. Izgledao je ljutito, način na koje su njegove crte lica malo pocrvenele i pesnice se stisnule uz naručje stolice. - Želim da odaberem ljude za ovaj zajednički poduhvat, Justice. - Pogledao je 919, muškarca pored njega, i na kraju trećeg muškarca koji je stojao ispred njega. - Moji ljudi nisu trenirali sa tim ljudima i oni čak nemaju imena. Dozvoli mi da se sretnem sa nekim od vaših oficira i odaberem nekog njih. Gnev se mešao u 919 na ovu uvredu, ali je povukao režanje. Ko je mislio da jeste čovek kada je sumnjao u njegovu reč ili njegovu posvećenost? On je istupio da pogleda u Justicea i čekao muškarca da mu se obrati. - Šta je bilo, 919? - Ovo je važno za nas. Ne može se poreći da smo nedavno pušteni. Nismo napravili jake veze još uvek da bi nas to sprečavalo da stavljamo svoje živote u opasnost. - Bacio je pogled na muškarca pored sebe. - 358 i ja smo bliski. Dolazimo iz istog mesta i imamo ista iskustva. - Noćne more. Nije rekao tu reč naglas, u strahu da bi ostali muškarci brinuli o njegovoj motivaciji. Duboko se zagleda u Justiceove oči . - Već imate ime koje bih izabrao. Želim pravdu za naš narod i spreman sam da rizikujem svoj život tragajući za ljudima koji su naudili našem narodu. Svesni smo da su neki ljudi dobri dok oni koji su radili za Mercile nisu. Videli smo im lica i možemo da ih identifikujemo. Miran sam. Mogu da podnesem ovaj zadatak. 358 stupi bliže njemu. - Mi ćemo paziti jedni na druge. Učinićemo NSO ponosnim. Želimo da blisko sarađujemo sa radnom grupom. 3Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaJustice se nagnuo u svojoj stolici, posmatrajući oboje pažljivo pa se fokusirao na 919. - Zašto? 919 oklevao. - Ne razumem pitanje. - Zašto je to tako važno? Trebalo bi da uživate u slobodi. Možete steći prijatelje, koketirati sa našim ženama, ipak, želite da postavite svoje živote u opasnost. Zašto? Nije ništa rekao, nesiguran da će istinom dobiti ono što je želeo, a to je da bude dodeljen radnoj grupi. - Postavi sam ti pitanje. Odgovori. 919 baci pogled na čoveka, Tim Oberta, a onda nazad u Justicea. - On je od poverenja. Govori slobodno, - Justice ga je pozvao. - Ne postoji ništa što možeš reći a da će ga šokirati. On zna šta je učinjeno nad nama. - Proveo sam mnogo vremena sam i neprijatno se osećam uz veliku grupu ljudi. Takođe nemam želju da flertujem sa ženama. - Bes je izgarao, ali je uspeo da ga potisne. Nakon svega što je učinjeno na meni, brinem o tome da budem intiman sa nekim. U radnoj grupi su sve muškarci. Nas troje ćemo živeti zajedno i želim da nađem one koje su nas povredili. Ne spavam dobro znajući da su tamo i da ima dosta njih od naše Vrste koji možda pate, kao što smo i mi. Lider Nove Vrste nije izgledao užasnut od njegovog odgovora, dok je opušteno sedeo u svojoj stolici. - Kako si sa kontrolisanjem besa? Da li bi rastrgnuo neprijatelja ako bi došli u kontakt sa nekim koji te je povredio? - Ne. Priznajem da bih bio srećan da ih uhvatimo, ali želim da je živ i zdrav i da provede mnoge godine patnje iza zatvorenih vrata. To je najbolja kazna. - Verovao je u to. Nada se pokazala u njegovim očima i istina je zvučala u njegovom glasu. Juestice baci pogled na 358. - Šta je sa tobom? Reci iskreno. - Ja sam oštećen takođe, moje društvene veštine nisu velike, ali kontrolišem svoj bes tako što udaram vreće. Takođe želim da ljudi koje uhvatimo pate u zatvorenom prostoru, ali ne smrt. - Zastao je. - Idem tamo gde on ide. Bili smo zajedno dugo vremena, a on je jedina stvar do koje mi je stalo. Mi smo braća. Čovek razrogači oči. - Oni su biološka braća? Ne izgledaju slično osim što su pomešani sa psom. Da li je to krvna veza, jer sigurno ne izgleda da je od ljudskih osobina?4Gnevniobrada i prevod : Klub Brbljivica- Emocionalna je, - izjavio je Brass. - Povezani su kao braća zbog dugoročnog druženja. Držali su jedan drugog jakim i treba da ostanu zajedno da pomognu da ih stabilizujemo. - Šta je sa tobom? - Justice se obratio 922. - Ti si iz nekog drugog objekta došao nego oni . Tim se namršti. - 919 i 922 su iz različitih objekata za testiranje? Da li si siguran? Oni su samo nekoliko brojeva razlike. Fury se naslonio na zid preko puta u sobi. - To nije važno. Bio je jedan genetičar koji nas je stvorio, prema onome što smo saznali od zaposlenih u Mercile koje smo intervjuisali. Mi smo svi rođeni na istoj lokaciji ali poslati na druge objekte za testiranje posle rođenja. Naši brojevi nemaju veze sa tim gde smo poslati. Justice se obratio 922. - Zašto želiš da budeš deo tima? Muškarac je takođe oklevao, verovatno pokušavajući da formira svoje reči pažljivo pre nego što je izgovorio. - Mercile mi je dao partnera, ali je ubijena. Ne spavam dobro noćima. Nisam socijalan takođe i želim da nađem ljude koji povređuju našu vrstu da ih nateram da plate. Osećam se beskorisno ovde, ali ovo će mi dati svrhu. - Zarežao je poslednje reči. - Nemam razloga više da postim potrebno mi je to. Justice se namršti ali je zurio u Tima. - Razumem zašto si zabrinut, ali većina mojih ljudi ne želi da ide u tvoj svet i živi tamo. Svi smo se složili, da je prednost imati neke od mojih muškaraca da se pridruže tvom timu. Oni mogu da identifikuju neke od zaposlenih u Mercile, imaju poboljšana čula, a to bi nam svima koristilo da ovo zajedničko ulaganje uspe. Takođe je veoma opasno da ih pošaljem u svet uprkos merama predostrožnosti koje smo dogovorili, kao i da žive u podrumu štaba radne grupe. Obišao sam mesto i veoma je slično ćelijama u kojima su nas držali. Brojne vrste bi imali problem sa tim, napokon žive daleko od tog okruženja već dugo, ali ovo troje su volonteri, i znaju uslove života. - Zastao je. - Niko drugi neće. - Mogli bismo da im naredimo. - Fury je priznao. - Mi jednostavno ne želimo da to učinimo. Justice klimnu glavom potvrđujući. - Ne želimo da to uradimo. Dobili su svoju slobodu i odbijamo da ih zamolimo da se žrtvuju. Ova trojica su dovoljno novi da bi izbegli traumu5Gnevniobrada i prevod : Klub Brbljivicau niskim životnim prostorima. Razumemo tvoju zabrinutost i ja se slažem. - Pogled mu je skliznuo na Brassa. Brass duboko udahnu. - Ja ću poći sa njima. Nisam združen. - Pogleda Furya i Justicea pre nego što se zabuljio u Tima. - Bio sam slobodan već duže vreme. Trenirao sam sa nekim iz vašeg tima i oni mi veruju. Uzeću odgovornost za ovo troje i oni će biti moja odgovornost. Odvešću ih ako vidim bilo koji znak da postaju nestabilni. Tim je klimnuo glavom. - Dogovoreno. U redu. - On pogleda na 919, 922 i 358. - Ipak, moraju da se uklope sa mojim timom. Duga kosa mora da se skrati, moraće nositi naočare da sakriju svoje oči i možda odvrate ljude od primećivanja njihovih crta lica. Insistiram na dodeli najmanje jednog člana tima da bude na dužnosti svako veče na spratu. Tvoji ljudi ne mogu da voze i rade ništa bez moje dozvole. - U redu je za dodeljivanje nekoga da bude na dužnosti da ih vozi. - Justice je uzeo olovku sa stola. - Čekajte, - Brass zareža. - Spreman sam mnogo da uradim da pomognem njegovoj misiji da uspe, ali ja ne sečem kosu. Justice pogleda u njega i isceri se. - Zaboravio sam. Žao mi je. - Zagleda se u Tima i slegnu ramenima. - On ima stvar u vezi sa držanjem duge kose. Oni su im je celu brijali dok su bili u zatočeništvu i ima ožiljke koje nikad ne želi da vidi. Isplešće je unazad. - Mora da se uklopi. - Tim je odmahnuo glavom. - To neće upaliti. - On može da nosi kapu. Video sam na nekim muškarcima u tvom timu. - Bes suzi Justiceove oči i njegove crte ojačaju. - Ti primaš naređenja od mene i tako će biti. 919 primeti da se čovek povukao odmah, ali nije izgledao srećan zbog toga. - Dobro. Može da nosi kapu, ali ostali će se ošišati. - Video sam jednog od tvojih muškaraca napolju koji se ćelavo ošišao. Slažem se sa tim, - 358 je rekao dok je podigao ruku gore i prstima prolazio kroz kosu. - Neće mi nedostajati. - Kratka je dovoljno dobro, ali šta god da odlučite je u redu. - Tim Oberto se namršti na Justicea. - Oni moraju imati imena. Justice baci pogled na 922. - Izaberi jedno. - Vengeance(Osveta). Želim je za moju ženu.6Gnevniobrada i prevod : Klub Brbljivica- Jebi ga, - Tim progunđa. Justica pogleda Brassa, onda Furya i nazad na 922. - Vengeance će i biti. Samo budi na uzici sa temperamentom ili ćeš biti vraćen ovde. - Jasno. Justice baci pogled na 358. - Da li imaš ime na umu? On slegnu ramenima. - Volim Elvisove filmove. Justice se isceri. - I ja ih takođe volim, ali to je previše očigledno. Sumnjam da će ljudi dozvoliti da jedan prođe bez zadirkivanja. Neki drugi izbor? - Sviđa mi se ime Shadow. Volim da stojim mirno i posmatram druge. Brass klimnu glavom. - Dobro ime. Justice svoju pažnju usmeri na trećeg muškarca. 919 se napne, zastane na licu mesta, i nije imao pojma kako sebe da imenuje. - Mogu li razmisliti o tome? - Imam papirologiju da odradim. - Tim je ustao sa stolice. - Treba mi ime. 919 zurio u 358, svog prijatelja koji je upravo izabrao ime. Shadow je spojio i zadržao njegov pogled. Znali su se dobro međusobno nakon što su proveli nekoliko godina u ćelijama zajedno i oboje su doživeli istu štetu. Shadow je konačno progovorio, ne gledajući daleko od njega. - On treba da uzme ime Wrath. Dozvolio je svojoj ljutnji da se krčka, oslonivši se na svoju inteligenciju, ali ih je naterao da plate kada se ukazala prilika. Ljudi su uvek znali da će na kraju dobiti svoje čak i nakon što su nas zlostavljali ili su barem pretpostavljali. 919 je osetio talas ponosa i klimnuo je glavom. - To je dobro ime. - Pogledao je Justicea i Brassa da vidim njihove reakcije. - Samo pazite da kontrolišete svoj temperament. - Justice je zapisao u notes koji je ležao na stolu i dodao ga Timu. - Izvoli. Evo informacija o sva četiri tvoja nova člana tima. Uveri se da su zaštićeni, ali ih ne dadiljaj. Želeo si ih zbog njihovih sposobnosti i snage. Dozvoli im da ih koriste. - On se zagleda u Brassa na dugu sekundu. - Ti si zadužen za naše muškarace. Tim prima naređenja od tebe. Možeš preuzeti kontrolu nad bilo kojom situacijom, ako smatraš da je to potrebno. - Prokletstvo, - Tim pljunu. - Čekaj prokletu min..7Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaJustice zareža, iskezi oštre zube i šokira sve u sobi osim Brassa i Furya sa svojom demonstracijom naravi. Tim se povukao nazad dovoljno da skoro putuje na stolicu koju je upravo upraznio i zapečatio usne. - Vi radite za nas. Brass je iskusan oficir NSO, dobro ga poznajem i on ima moje potpuno poverenje. On nije upravo oslobođen ili nestabilan. Veoma je inteligentan i to je zajednička operacija. - Malo se opustio. - To znači da će tvoj tim i naš raditi zajedno, ali Brass je glavni zaduženi nad mojim muškarcima. Jasno? - Da. - Tim je i dalje izgledao ljutito. - Shvatio sam. - Dobro. - Justice je sreo i držao poglede sa četiri muškaraca koja su napuštali NSO. - Budite sigurni i primajte naredbe od Brassa kao što sam rekao. Jasno? - Da , - složili su se zajedno. Wrath se okrenuo i napustio kancelariju. Njegov prijatelj ga je zatim sledio iza dok su izašli van. Obojica zastadoše, čekajući dalja naređenja. - Shadow je dobro ime. - Takođe je i Wrath. - Njegov prijatelj se isceri. - Znao sam da ćeš izabrati nešto plemenito ali imaš snagu i jak osećaj za pravdu. Šteta je što je ime već zauzeto. - Wrath odgovara mojoj svrsi. Naći ćemo ljude koji povređuju naše ljude i privesti ih da plate za njihove zločine. Miris im je privukao pažnju kad se žena Vrste približavala kancelariji. Osmehnula se i njen pogled je lutao preko Wrath od glave do pete. Zastala je pored njega, zavirila u oči i tiho prela. - Zdravo Nije znao šta da kaže, ali je Shadow došao da ga spasi. - Odlazimo sa ljudskom radnom grupom. Nemamo vremena za druženje. Osmeh ženke je izbledeo. - Srećno. Oboje ste veoma hrabri. - Ušla je u zgradu. Wrath se opustio i sastao se sa očima Shadowa. - Drago mi je što neće biti ženskog pola gde idemo. Shadow klimnu glavom. - One privlače svojim izgledom i snagom. - Treba mi još vremena da ozdravim pre nego što uzmem u obzir deljenje seksa sa jednom od njih. Rado ću biti daleko odavde na neko vreme. Njegov prijatelj je posegnuo i zgrabio ga za rame. - Delimo to zajedničko.8Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaObojica su se prisetili drogiranja dok su ubacivani na mašine i užas njihovog semena koje su uzimali iz njihovih tela. Wrath zadrhta od zlobnih sećanja i neizvesnosti šta je urađeno sa spermom uzete od njih. Nešto od toga je prodato i poslato u druge zemlje, sa kojima naučnici planiraju da koriste surogate ljudskih žena za rođenje Vrste hibrida da ih prodaju bogatašima kao egzotične kućne ljubimce. Pomisao na njihov uspeh podpalio je bes u njegovoj duši. Shadowove oči su se suzile dok su zurili jedno u drugo. - Mi ćemo uhvatiti one koji povređuju našu vrstu i privesti ih pravdi. Razmišljaj o tome šta ja radim često, ali čuo si šta su NSO doktori rekli. Pod znakom je pitanja da li su deca proizvedena od našeg ukradenog semena. Lekovi koje su koristili na nama oštetili su spermu i priroda ima način za ono što je održivo kada smo veoma uzbuđeni. Prilično su sigurni da izgleda preživi samo unutar ženke kad ga stavimo tamo. Rekli su da bi čuli o bilo kakvim bebama pripremljenim za prodaju na crnom tržištu, čak i ako je to u Evropi. Wrath se opustio, utešen rečima. - Učinićemo da svi oni plate za ono što su uradili našoj vrsti. - Da, hoćemo. - Shadow ga je oslobodio.9Gnevniobrada i prevod : Klub BrbljivicaPOGLAVLJE 1 - Stvarno nećeš da pojedeš to, zar ne? - Lauren je uvila usnu, posmatrajući sa užasnutom fascinacijom na ono što je boravilo na tanjiru njene prijateljice. - Izgleda kao da je neko zaklao salatu sa svim tim zelenim i crvenim. Njena najbolja prijateljica Amanda, nasmejala se . - To je najnovija trend dijeta. Izgleda kao pakao, ali trebam da izgubim devet kilograma mesečno ako jedem ovo svaki dan. Lauren je gurnula zalutali pramen plave kose iza jednog uha. - Izgubila bih toliko takođe ako bih morala da pokušam da sažvaćem to sranje. Ne bih to jela. - Ona uzdahnu. Znam sve o dijetama i mislim da sam ih sve probala. Veruj mi, to ne pali. Jedini način da izgubiš nekoliko kilograma je da smanjuješ vodu i vežbaš sve dok ne možeš da dišeš. - Potrebno je samo da skineš četrnaest kilograma. - Amanda se napućila. - Moram da smršam dva puta toliko. Ova spanać salata i ljuti sos stvar treba da radi. Želim da ponovo imam figuru. - Ti i ja imamo to već. - Lauren namignu. - Okruglu figuru. Vidi, umorna sam da budem nesrećna zbog mog dupeta jer se ne uklapa u iste farmerke koje sam nosila kada sam imala četrnaest i imam ljubavne ručke. Uživam da jedem i mrzim gladovanje. Sranje je biti gladan sve vreme. Ove dijete samo me čine jadnom, gladnom i depresivnom. - Pokazala je na hamburger na njenom tanjiru i koristila svoju drugu ruku kako bi ga gurnula bliže svojoj prijateljici. - Uzmi zalogaj. Znaš da stvarno to želiš. Jedi krompiriće. Živi malo i spasi se od bede. Uživaćeš u mojoj hrani više nego u tvojoj. - Niko me nije pitao da izađemo već dva meseca, Lauren. Čitava dva meseca. Imaš velike sise, dugu kosu, i prilično plave oči koje idu u tvoju korist. A niska si. Slatka si muškarcima i sa viškom kilograma. - Da. Muškarci samo provaljuju moja vrata. - Ona frknu. - Samo što nisam kod kuće kada to rade. Niko nije još uvek tamo kad dođem sa posla. Sigurno je da su kvalifikovani stolari, jer su neverovatni pri popravljanju bilo kakve štete koju su počinili.10Gnevniobrada i prevod : Klub Brbljivica- Onaj čovek te je pozvao prošle nedelje i bio je sladak. - Sladak? Podsetio me je na marionetu sa svojom neposlušnom crvenom kosom i spojenim obravama. - Barem te je neko pitao da izađete. - Amanda uzdahnu. - Volela bih takvog tipa za sebe. Mogla si da ga odvezeš kući da ga sačuvaš. Kladim se da voli maženje. Lauren zavrte glavom zgrožena. - Zamisli da spavaš sa nekim ko te podseća na crtani film iz detinjstva. Ostavi me na miru. Nisam želela da ga zadržim ili da ga odvedem kući. Bio je i malo čudan. Imao je ludu stvar sa svojom majkom. Nazvala me je pet puta da mi kaže kako je njen sin dobar čovek sa kojim treba da izlazim. Bojala sam se da će me pozvati na večeru i da će se nalaziti pored neke udaljene kuće na brdu koja se nalazila pored jezivog motela. - Smešno. - Amanda je oklevala pre nego što je gurnula pomfrit u usta. - Bio je sladak ipak, u tom filmu. Šteta što je bio prisan sa ubicom sa nožem. Mislim, hajde. Ubosti golu devojku u kupatilu ili pokušati da je siluje? - Prevrnula je očima. - Kakva šteta. - Zabrinuta sam za tebe, - Lauren je komentarisala, nasmešeći se kako bi omekšala svoje reči. Smeđe oči svetlucale su sa zabavom. - Ne bi mi smetao ludak kada bi me ubo na seksi način sa velikim delom tela. - Bolesna si. - Lauren se nasmejala. - Ti... Telefon joj je zazvonio. Ostala je bez daha i posegnula za tašnom pod stolicom. Jedan pogled na pozivaočev broj naterao je da se trgne. - Lauren ovde. Šta je bilo, Mel? Lauren je slušala svog šefa i zatvorila oči. - Večeras? Zašto ne može neko drugi ... Ona zastade. - Ali, ja sam u sred večere sa mojom prijateljicom. Ne mogu da ... - Ućutala je i stisnula zube. - Ali, da li možete ići umesto ... - Počinjala je da besni. - Dobro. U redu. Idem. Fino. Ćao. - Prekinula je. Lauren je gurnula telefon unutar tašne i ustala, davajući prijateljici žalostan pogled. - Moram da idem. - Ozbiljno? - Izbledeo je Amandin osmeh. - Sada? Šta tvoja kučka od šefa želi? Lauren je bacila novčanicu od deset dolara na sto i zgrabila kaput sa zadnje strane stolice. - Čini se da je jedan od agenata imao hitan slučaj. Moram da pokažem zgradu u11Gnevniobrada i prevod : Klub Brbljivicaoblasti Industrial Parka odmah. Neka velika riba želi da ga vidi večeras. Rekla mi je da je toliko važno da sam otpuštena ako ne odem. Ne može da se sastane sa njim zbog njenih planova. Pretpostavljam da moji ne znače ništa. Bože, mrzim tu vešticu. - Proklestvo. Pa, idi. Možda ćeš je prodati i možemo otići na put negde lepo, na tvoj račun. Oduvek sam želela da odem na Jamajku. - Da. Kakve sam sreće to je samo neki momak kojem je dosadno, jer ništa ne radi petkom uveče, i odlučio je da krene na moje točkove. Zvaću te sutra. Da li smo još uvek za razgledavanje filma? - Da. Srećno. Polomi znak Nekretnina na prodaju. - Amanda je pojela još jedan krompirić. - Slatko. - Lauren joj mahnu i krenula ka svom automobilu. **** Lauren je bacila pogled na njen GPS navigator po peti put deset minuta kasnije i psovala dok je gledala oko sebe prazne ulice. Imala je loš osećaj u vezi sa pokazivanjem imovine posle radnog vremena. Industrial Park je praktično napušten, jer je većina preduzeća zatvorena tokom noći ili su samo bili skladišta. Ona je bila slobodna žena koja je trebala da se sretne sa strancem u nepoznatom prostoru noću. Okrenula se kada joj je kompjuterizovani glas naredio . Skup crveni sportski automobil bio je parkiran na inače prazan parkingu kada je Lauren zaustavila njen automobil pored njega. Oklevala je pre nego što je iskočila. Svaki deo zdravog razuma joj je rekao da pobegne. Vrištalo je "loša ideja", ali će ostati bez posla ako ne odvede dupe unutra i pokaže zgrad
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks