Kik vinkel 20170426 @mm

16 pages
0 downs
201 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
April 26 2017#55‫מיטוואך תזו מ‬‫ר ח אייר תשע ז‬T: 718-713-8225 F: 718-747-8393 Mail@KVinkel.com‫בס ד‬‫בארא…
Transcript
April 26 2017#55‫מיטוואך תזו"מ‬‫ר"ח אייר תשע"ז‬T: 718-713-8225 F: 718-747-8393 Mail@KVinkel.com‫בס"ד‬‫בארא פארק‬‫קומענדיגן‬ ‫קוק ווינקל‬ ‫מיטוואך אח"ק‬ ‫ז' אייר‬ 5/03/2017‫אינפארמאציע‬‫דעה‬‫מציאות‬‫דיספלעי‬‫קלאסיפייד‬‫ויסעו‬‫היסטאריע‬‫נייעס‬Want to auto close your amazon fba orebafbm/ebay shop on shabbos yom tov?do it free at shabbosmode.comGot a Ticket?We Fight Parking Moving & Criminal ViolationsTRAFFIC VIOLATIONSCall718-954-4295 917-957-7545‫ערמעגליכט דורך‬ ‫טעג בארא פארק‬ 9 ‫זייט נומער‬Stamps Stamps For For Less Less Text347.414.2184Text: 347.414.2184‫טעכנאלאגיע‬‫נייער‬ :‫ווינקל‬https://telegram.me/Publications MM‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫‪2‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫עפענט‬‫די טיר‬ ‫צו אייער פולסטע‬‫‪1‬‬‫‪00‬ת‪0‬תפים‬ ‫מש‬ ‫טישע‬‫הצלחה‬‫זייערע‬ ‫דות אויף‬ ‫זאגן ע‬‫דראצסלחות!‬ ‫ה‬‫מיר וועלן אי"ה לערנען‪:‬‬‫מחזור ל"ח‬ ‫בארא פארק‬‫‪ 15‬אינהאלטסרייכע שיעורים‬ ‫יעדן דינסטאג אווענט‬‫פון ‪ 7:00‬ביז ‪11:00‬‬ ‫אנגעפאנגען בעזהשי"ת פון‬‫דינסטאג פר' אח"ק‬ ‫רעקאמאנדירט פאר‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬‫‪ .1‬סעלף‪-‬עסטיעם און קאנפידענס‪:‬‬ ‫ ערלעדיגן זאכן וואס זענען אומבאקוועם‬ ‫אבער וויכטיג פאר אייער הצלחה‬ ‫ מחשיב זיין און אויסנוצן אייערע אייגענארטיגע‬ ‫כוחות און געדאנקען‬ ‫ אנהייבן און אויספירן נייע פראיעקטן‬ ‫ האבן די שטארקייט צו רעדן צו מענטשן‬ ‫וואס זענען איבער אייך (בעה"ב‪ ,‬נדבן‪ ,‬וכדו')‬ ‫ האלטן א דרשה פאר א גרויסע ציבור‬ ‫מיט שטארקייט‪ ,‬קלארקייט און זיכערקייט‬‫‪ .2‬מענטשליכע באציאונגען‪:‬‬ ‫ ווערן אנערקענט אלס א מער פריינטליכער מענטש‬ ‫ בויען שטארקע קשרים מיט אנדערע מענטשן‪,‬‬ ‫געבויעט אויף נאמנות‬ ‫ זיך דורכקומען אויסגעצייכנט מיט אלע סארט מענטשן‬‫בעלי בתים און בעלי השפעה‬ ‫מענעדשער'ס און מנהלי המוסדות‬ ‫ארבייטער און סעיל'ס לייט‬ ‫מלמדים ומגידי שיעור‬‫ צוברענגען אז מענטשן זאלן "וועלן"‬ ‫קאפערירן און מיטארבייטן מיט אייך‬ ‫ פארבעסערן די שלום בית און בויען גאר א‬ ‫שטארקע קשר מיט די אייגענע קינדער‬‫‪ .3‬השפעה און קאמיוניקאציע‪:‬‬ ‫איבערגעגעבן בס"ד ברוב כשרון ותבונה דורך דעם‬ ‫בארימטע מומחה בתורת הנפש והצלחה‬‫הרב יודל מעלבער‬‫שליט"א‬‫מנהל המכון‪ ,‬יועץ ומדריך‬‫רופט שוין‬‫פאר מער אינפארמאציע און צו פארזיכערן אייער זיץ‬‫‪718-807-4433‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫ איבערצייגן אנדערע אנצונעמען אייערע‬ ‫געדאנקען און געפילן‬ ‫ משפיע זיין אויף אנדערע אז זיי זאלן "טוהן"‬ ‫וואס איר האלט באמת אז עס איז ריכטיג‬ ‫ אויפבויען די כוחות פון אנדערע דורך געבן‬ ‫ריכטיג אנערקענונגען און לויב‬‫ קריטיקירן אנדערע און דאך נישט שאפן‬ ‫קיין שלעכטע געפיל‪ ,‬נאר דאנקבארקייט‬ ‫ זיך באנוצן עפעקטיוו מיט די שפת הגוף והקול‬ ‫צו מאכן די געוואונטשענע רושם און השפעה‬‫‪ .4‬סטרעס מענעדשמענט‪:‬‬ ‫ פארשטיין און קאנטראלירן נעגאטיווע סטרעס‬ ‫און פארדינען פון פאזעטיווע סטרעס‬ ‫ זיך צוגרייטן פאר שווערע מצבים‬ ‫צו פארמיידן די אנגעצויגנקייטן‬ ‫ אנגיין אין אומבאקוועמע מצבים‬ ‫ זיך האלטן רואיג און בלייבן אין קאנטראל‬ ‫אפילו אין גאר שווערע מצבים‬ ‫ מאכן קלארע און ריכטיגע החלטות‬ ‫נאכ'ן דורכגיין שוועריקייטן‬‫‪ .5‬עפעקטיווע מנהיגות‪:‬‬ ‫ ווערן א שטארקע מנהיג‪ ,‬צו זיצן אין‬ ‫די דרייווער'ס זיץ פונעם אייגענעם לעבן‬ ‫ נעמען אחריות און קאנטראלירן דעם טאג‪,‬‬ ‫און ווי אזוי מענטשן פירן זיך אויף צו אייך‬ ‫ פירן זיך מיט אנדערע דורך סעלף מאטיוועישאן‬ ‫און סעלף קאנטראל‬ ‫ קענען טוישן די נישט ריכטיגע עטיטוד‬ ‫און התנהגות פון אנדערע‬ ‫ האבן מער צייט אין טאג דורך האבן קלארע‬ ‫פראיארעטיעס און אנקומען צו אלעס‬ ‫דורך גוטע טיים מענענדשמענט‬‫און אסאך אסאך מער‪!...‬‬‫‪718-713-8225‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫ראפפעל‬‫‪#7‬‬‫דער געווינער פון דעם היי יעריגן‬ ‫סדר ראפעל שע"י עזר לישיבות‬ ‫ר' ישראל בערגער הי“ו‬ ‫געקויפט אין קראלי בית המדרש אין וויליאמסבורג‬‫תזכו למצוות‬‫אין דעם געלעגנהייט ווילן מיר אויסדריקן אונזער טיפסטע דאנק און ברכה פאר אלע‬ ‫חשוב'ע נדיבים וועלכע האבן ברייטהארציג מנדב געווען פאר דעם קאמפיין‪.‬‬ ‫אייער תמיכה וועט אונז בעזר השם ערמעגליכן ווייטער אנצוגיין מיט די עבודת הקודש‬ ‫צוצושטעלן שכר לימוד און פריוואטע הילף פאר די טייערע בחורים‪.‬‬ ‫די זכות המצוה וועט אייך זיכער באגלייטן צו זעהן פיל נחת דקדושה ביי אייער משפחה‪.‬‬‫!‪Thank You‬‬‫‪At this time, we would like to thank all donors who so generously‬‬ ‫‪participated in the campaign. Your donation will be’ezras Hasem help us‬‬ ‫‪continue with our work paying for tuition and necessary help for boys in‬‬ ‫‪need, enabling them to reach their full potential.‬‬ ‫‪May the zechus of your support bring you much nachas from your families.‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫‪3‬‬‫‪4‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫קהילות‬‫‪Photo Credit: JDN‬‬‫כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א באזוכט די נייע‬ ‫'טעג' מאביל‪.‬‬‫סעודת הילולא פון כ"ק אדמו"ר מבעלעד זצ"ל ביי‬ ‫בנו הגה"צ אבד"ק בעלעד שליט"א‪.‬‬‫פילע טויזענטע באטייליגען זיך ביים מסע הלוי'‬ ‫פון הגאון הצדיק רבי אברהם יוסף ראזנבלום זצ"ל‬ ‫ראש ישיבת שערי יושר‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬April 26 2017 ▪ ‫ר"ח אייר תשע"ז‬5718-713-8225THE PERFECT VOCAL COLLECTION! T H E K U M Z I T Z CO L L E C T I O N • V O LU M E 1Includes the followingFarbreng 1 Beri WeberFarbreng 2 Beri WeberVocal Classics 4 Meshorerim ChoirVocal Classics 6 Meshorerim ChoirSefirish Moshiach Kumt Chaim Blumenfeld VariousUmein V’umein VariousAVAILALBE WHEREVER JEWISH MUSIC IS SOLD Download now athttps://telegram.me/Publications MM‫‪6‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫נייעס‬ ‫שאקירענד‪ :‬צעווילדעוועטע הינטל‬ ‫אטאקירט און שעדיגט קליינע אינגעלע‬ ‫אינמיטן זיך שפילן אויף די נאורט קאולל‬ ‫גאס אין מאנסי‬ ‫א געשיכטע וואס האט פאסירט אין די היימישע‬ ‫געגנט אין מאנסי‪ ,‬איז פארוואנדלט געווארן אין א‬ ‫נאציאנאלע סענזאציע‪ ,‬ווען איבעראל האט מען דאס‬ ‫דעבאטירט און דיסקוסירט‪ ,‬און עס האט ארויסגערופן‬ ‫א גרויסע שטורעם‪.‬‬ ‫די געשיכטע איז ערשינען צו די פובליק נאכדעם‬ ‫וואס עס איז געווארן אפגעכאפט דורך א שכינות'דיגע‬ ‫סורוועילענס קעמערא‪ ,‬מען זעט ווי עטליכע קינדער‬ ‫שפילן זיך רואיג‪ ,‬פארנט פון זייערע שטובער‪ ,‬ווען‬ ‫פליצלונג קומט צו לויפן א צעווילדעוועטע הינט‪ ,‬גייענדיג‬ ‫דירעקט צו איין פיצל קינד וואס איז דארט געשטאנען‬ ‫און זיך געשפילט‪ ,‬די הינט האט אומגעווארפן דעם קינד‪,‬‬ ‫און אים אנגעהויבן מיאוס צו בייסן און אטאקירן‪.‬‬ ‫אלע קינדער אויפן סצענע זענען זיך אנטלאפן‪ ,‬און‬ ‫דער הינטל האט פאר א שיינע צאל סעקונדעס געהאלטן‬ ‫דעם קינד אונטער טראמא מיטן אים בייסן‪ .‬דאן האט‬ ‫ער אים פאר א סעקונדע אפגעלאזט‪ ,‬דער קינד איז‬ ‫אוועקגעקראכן‪ ,‬און איין הערא'אישער פארבייגייער‬ ‫איז שנעל צוגעלאפן צום הינטל‪ ,‬אים אפהאלטנדיג פון‬ ‫ווייטער אטאקירן דעם קינד‪.‬‬ ‫דער קינד איז אריינגעפארן אין שפיטאל אין א גוטע‬ ‫צושטאנד‪ ,‬און פאליציי האבן צוגענומען דעם הינטל‬ ‫פון די אייגנטומער‪ .‬לויט ווי א חברים מיטגליד זאגט‬ ‫פאר "קוק ווינקל" איז עס שוין די צווייטע פאל וואס‬ ‫דער הינטל אטאקירט א מענטש‪ ,‬און מען האפט אז‬ ‫די פאליציי וועט נישט לאזן דעם אייגנטומער ווייטער‬ ‫האדעווען א הינט מיט אזא ווילדע צוגאנג‪.‬‬ ‫פארשידענע פאפולערע פיגורן‪ ,‬פאליטיקאנטן‪,‬‬ ‫און פערזענליכקייטן האבן אדרעסירט דעם טעמע‪,‬‬ ‫אריינגערעכנט גרויסע צייטונגען און נייעס אגענטורן‬ ‫אין אמעריקע‪ ,‬מאכנדיג דאס פאר א היציגע טעמע‪,‬‬ ‫פאר עטליכע טאג‪.‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫דאקטוירים אפערירן עלטערע מאן אין ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬ארויסנעמענדיג א ציין בערשטל‬ ‫וואס ער האט אראפגעשלינגען‬ ‫א ‪ 85‬יעריגער מאן איז געווארן אפגעפירט צו די‬ ‫עמערדזשענסי אפטיילונג אין די נהריה שפיטאל אין‬ ‫ארץ ישראל‪ ,‬נאכדעם וואס ער האט אראפגעשלינגען א‬ ‫ציין בערשטל‪ ,‬אינמיטן רייניגן זיינע ציינער‪.‬‬ ‫די נוירסעס האבן דורכגעפירט אן עקס‪-‬רעי צו‬ ‫באשטעטיגן אויב עס געפונט זיך טאקע א ציין‬ ‫בערשטל‪ ,‬אדער דער מענטש הייבט אן עלטער ווערן‪,‬‬ ‫און ליידט פון איינרעדענישן‪.‬‬ ‫די רעזולטאטן האבן געוויזן אז עס געפונט זיך טאקע‬ ‫א לאנגע‪ ,‬ציין בערשטל ביי דעם מאן אין מאגן‪ ,‬און‬ ‫האבן אים אריינגעפירט אין עמערדזשענסי רום‪ ,‬פאר א‬ ‫אפעראציע‪ ,‬מיט א ספעציעלע דאקטוירים שטאב פון‬ ‫די אי‪-‬ען‪-‬טי דעפארטמענט‪ ,‬וועלכע האבן סוקסעספול‬ ‫ארויסגענומען דעם אביעקט‪.‬‬ ‫דער דאקטער האט דאן געזאגט "מיר פארמאגן‬ ‫הונדערטער אזעלכע סארט פעלער‪ ,‬געווענליך פאסירן‬ ‫זיי אלעמאל ביי קינדער‪ ,‬און עלטערע מענטשן‪ ,‬און מיר‬ ‫ארבעטן רואיג‪ ,‬דאס ארויסצונעמען‪.‬‬ ‫דער מאן האט געקענט אהיימגיין עטליכע שעה נאך‬ ‫די אפעראציע‪ ,‬און צוריקגיין צו זיין רוטין ביז געציילטע‬ ‫טעג בס"ד‪.‬‬‫באקומט 'קוק ווינקל' אין אימעיל‬ ‫‪Subscribe@kvinkel.com‬‬7April 26 2017 ▪ ‫ר"ח אייר תשע"ז‬‫מיטוואך תזו"מ‬718-713-8225https://telegram.me/Publications MM‫‪8‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫ביהמ"ד תורת א"ש פרעשוב‬ ‫בע"ה‬‫בשורה טובה ומשמחת‬ ‫שמחים אנו להודיע לבחורי חמד הע"י ההוגים בתורת ה' תמידין כסדרן בהתמדה רבה‪,‬‬ ‫ונפשם אותה ויעש להוסיף ולהתעלות בקודש‪ ,‬ולנצל זמנים הפנויים בלימוד התוה"ק‪,‬‬ ‫ובפרט ביום השבת אשר סגולתה ידוע מפי ספרים וסופרים‪ ,‬שעלה בידינו לסדר‬‫סדר הלימוד‬ ‫לבחורי חמד‬ ‫~ שב"ק אחר צהרים ~‬ ‫במשך כל שבתות הקיץ‪ ,‬החל משב"ק זו פר' תז"מ הבעל"ט‬ ‫משעה ‪ - 54:5‬למשך שעה אחת‬ ‫בשעה ‪ 54:5‬ישמיע הרה"ג המנהל שליט"א שיעור נפלא בתולדות עם ישראל‬ ‫עד שעה ‪0477‬‬ ‫יהיה מוכן 'טעימה קלה' לכל משתתפי סדר הלימוד‬ ‫גורלות ומתנות חשובות בכל שבוע‬ ‫ויהי רצון שזכות תורתינו הקדושה המגינא ומצלי‪ ,‬יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו‪,‬‬ ‫ללומדיה והוגיה‪ ,‬להתברך בכל הברכות האמורות בתורה וכל טוב סלה‪ ,‬אמן‪.‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫‪718-713-8225‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫‪9‬‬‫טעכנאלאגיע‬ ‫ערמעגליכט דורך טעג בארא פארק‬ ‫"קוק ווינקל" וואס זוכט צוצושטעלן פאר די איז מותר איז פאר זיין חבר גענצליך אסור‪,‬‬ ‫חשובע ליינער אקטועלע און אינטערעסאנטע אזוי אויך האבן פארשידענע קהילות‬ ‫אינפארמאציע‪ ,‬איז צופרידן אריינצוטרעטן אייגענארטיגע תקנות און סטאנדארטן‬ ‫אין אט דעם נייעם קאלום "טעכנאלאגיע כל אחד כפום דרגא דילי'‪ ,‬וועלן מיר‬ ‫ווינקל" וואס וועט‬ ‫דעריבער דא נישט‬ ‫ווערן צוגעשטעלט‬ ‫אויסשמועסן דיני‬ ‫דורך די בארימטע‬ ‫איסור והיתר ‪-‬‬ ‫וואס איז מותר‬ ‫ארגענעזאציע ‪ TAG‬אין דעם ווינקל וועלן מיר ענטפערן‬ ‫‪BORO PARK‬‬ ‫און וואס איז אסור‬ ‫שאלות פונעם ציבור איבער טעכנעלאגיע‪,‬‬ ‫וואס דאס קומט‬ ‫וועלכע שטייען אין פילטערס און איבער סיי וואס בנוגע די‬ ‫די פראנט ליניעס‬ ‫צו פרעגען יעדער‬ ‫סערוויסעס פון "טעג"‪.‬‬ ‫איינער זיין מורה‬ ‫ארום אלעס בנוגע אזוי אויך ווילן מיר הערן דעם דעת הקהל‬ ‫הוראה און מורה‬ ‫די נסיונות פון די איבער אייער עקפיריענס מיט "טעג"‪,‬‬ ‫דרך‪ ,‬נאר אונזער‬ ‫היינטיגע מאדערנע און אדרבה מיר ווילן הערן פרישע‬ ‫טעכנעלאגיע‪.‬‬ ‫ציל איז בעיקר‬ ‫געדאנקען‪ ,‬הערות און קריטיק‪ ,‬און אפי'‬ ‫קאלום‬ ‫דער‬ ‫אויסצושמועסן‬ ‫קאמפלימענטען אויך‪...‬‬ ‫וועט דינען אלץ‬ ‫ערקלערן‬ ‫און‬ ‫מיר וועלן בעז''ה פרובירן אנצוקומען און‬ ‫פלאטפארמע‬ ‫א‬ ‫טעכנישע‬ ‫די‬ ‫ענטעפרן יעדע שאלה ווי ווייט מעגליך‪.‬‬ ‫וועלן‬ ‫עס‬ ‫ווי‬ ‫חלקים פון אלע‬ ‫צו‪:‬‬ ‫שיקן‬ ‫מען‬ ‫קען‬ ‫שאלות‬ ‫אויסגעשמועסט‬ ‫פרישע‬ ‫סארט‬ ‫ווערן אינטערסאנטע‬ ‫אויפגעקומענע‬ ‫‪editor@tagboropark.org‬‬ ‫בייהילפיגע‬ ‫כלים‪ ,‬פיטשער"ס‬ ‫און אדער א פעקס צו‪718.506.9669 :‬‬ ‫ידיעות‬ ‫וויכטיגע‬ ‫און אפליקאציעס‬ ‫לעצטע‬ ‫בנוגע‬ ‫למיניהם און זייערע‬ ‫טעכנאלאגישע אפדעיט'ס‪ ,‬אזוי אויך שעדליכקייטען‪ ,‬אזוי אויך באקאנטמאכונגען‬ ‫וויכטיגע ערקלערונגען וואס זענען וויכטיג פאר עלטערן‪ ,‬אישי חינוך און סתם המון עם‪,‬‬ ‫פארן ברייטן ציבור‪.‬‬ ‫צו פארשטיין אביסל מער אין די וועלט פון‬ ‫היות טעכנאלאגיע איז זייער א פארצווייגטע דעם נסיון הדור "טעכנאלאגיע" און פון וואס‬ ‫און קאמפליצירטע ענין‪ ,‬וואס פאר איינעם אוועקצושטיין‪.‬‬‫אדרבה פרעגט‪:‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫‪10‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫מאן הענגט פון א דראון‪ ,‬שאפט פאניק ביי‬ ‫צוקוקער‪ ,‬שטעלט זיך ארויס‪ ,‬ער האט זיך‬ ‫געוואלט אויסלופטערן‪...‬‬ ‫א מאן אין דזשארדזשיע וואס פארמאגט א טייערע‬ ‫דראון‪ ,‬האט זיך אהערגעשטעלט א אייגנארטיגע‬ ‫אונטערהאלטונג ווען ער האט צוגעטשעפעט צו‬ ‫זיין דראון א נעץ מיט שטריק‪ ,‬מיט פלאץ אז ער זאל‬ ‫זיך קענען דארט אריינלייגן‪ ,‬און קענען מאנעוורירן‬ ‫דעם דראון ארויפצופארן הויעך אין לופט‪ ,‬זיך‬ ‫אויסצולופטערן‪ ,‬און קענען געניסן פון א געשמאקע‬ ‫רייד‪...‬‬ ‫ביי מענטשן ארום האט דאס אבער פאראורזאכט‬ ‫א שרעק‪ ,‬עס האט אויסגעזען זייער מאדנע‪ ,‬און מען‬ ‫האט תיקף גערופן די פאליציי‪ ,‬אז א מענטש טוט א‬ ‫סכנה'דיגע אקט‪ ,‬מיט מעגליכע זעלבסטמארד פארזוכן‪,‬‬ ‫אדער אנדערע שלעכטע פלענער‪.‬‬ ‫די פאליציי וואס זענען ערשינען צו די סצענע האבן‬ ‫נישט געקענט אראפנעמען די שמייכל פון זייער געזיכט‪,‬‬ ‫קוועלנדיג פון הנאה איבער דעם מענטשנס איינפאל‪ ,‬און‬ ‫האבן אים פארבעטן אראפצוקומען פאר אונטערזיכונג‪.‬‬ ‫נאכן זען אז ער איז העכסט אין ארדענונג‪ ,‬ער איז‬ ‫נישט שיכור‪ ,‬גייסטיש צערודערט‪ ,‬אדער באוואפנט‪,‬‬ ‫האבן זיי אים פרייגעלאזט‪ ,‬און זיך אנטשולדיגט פארן‬ ‫שטערן זיין וואקאציע‪...‬‬ ‫דער מאן איז צוריק ארויפגעפלויגן מיט זיין דראון‪,‬‬ ‫ווערנדיג דער געשפרעך פון טאג אין יענע קליינע טאון‪...‬‬‫כ"ק אדמו"ר מויזניץ ב"ב שליט"א איז מנחם אבל ביי‬ ‫הנגיד ר' חיים משה פעלדמאן שליט"א אין לאנדאן‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫פארלאפענע מיטוואך‪ ,‬אסרו חג‪ ,‬האט‬ ‫אויסגעבראכן א פייער אין א דירה אויף דריי און‬ ‫פיפציג צווישען עלעפטע און צוועלעפטע עוועניו‪,‬‬ ‫אנמאכנדיג גרויסע שאדנס צו די דירה‪ .‬בחסדי‬ ‫השם זענען אלע איינוואוינער ארויס באצייטנס‬ ‫אומבאשעדיגט‪.‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫‪718-713-8225‬‬‫בית המדרש‬‫היסטארישע בתי מדרשים אין היימישן בארא פארק‬‫בית המדרש‬‫בית יצחק‬‫חלק א'‬‫די עלטסטע שוהל אין בארא פארק!‬ ‫אין בארא פארק‪ ,‬אויף די ‪'12‬טע עוועניו און ‪'41‬סט‪.‬‬ ‫גאס‪ ,‬שטייט א גרויסע היסטארישע שוהל‪ ,‬וואס אט די‬ ‫געביידע‪ ,‬כמו שהוא‪ ,‬איז שוין אלט ‪ 116‬יאר! א שוהל וואס‬ ‫איז עלטער פון די ערשטע וועלט קריג‪ .‬ווען איר לייגט‬ ‫אייער האנט אויף די דרויסענדיגע וואנט‪ ,‬כאפט איר‬ ‫פאקטיש ָאן א שטיק וואס איז עלטער פונעם טיטאניק‬ ‫און עלטער פון יעדע שוהל אין בארא פארק!‬ ‫אויך איז דאס די שוהל וואס האט די לענגסטע צייט‬ ‫א מנין אין בארא פארק‪ ,‬און מנין באדייט טאקע דריי מאל‬ ‫א טאג‪ ,‬שחרית מנחה ומעריב‪ ,‬א זאך וואס נישט יעדע‬ ‫"היסטארישע שוהל" האט זוכה געווען דערצו‪.‬‬ ‫לכבוד'ן שרייבן דעם ארטיקל‪ ,‬האבן מיר געהאט‬ ‫די פריווילעגיע אויפגענומען צו ווערן אין שטוב פונעם‬ ‫מרא דאתרא‪ ,‬הגה"צ רבי מרדכי ישראל חיים סאמעט‬ ‫שליט"א אבד"ק סאמבור‪ ,‬וועלכער האט אונז דערביי‬ ‫אויך גענומען אינעם היסטארישן שוהל וואו מיר האבן‬ ‫געהאט די געלעגנהייט דאס צו באטראכטן פון די‬ ‫נאענט איבערצוגעבן אלע איינצעל­הייטן פאר די חשוב'ע‬ ‫לייענער שיחי'‪.‬‬ ‫*‬ ‫שוין א סאך יארן וואס מיר האבן באמערקט‬ ‫אויפ'ן ווינקל פון ‪'12‬טע עוועניו און ‪'41‬סטע סטריט די‬ ‫היסטארישע שוהל‪ .‬דא און דארט האבן מיר געהערט‬ ‫פאלן ווערטער אז דאס איז די עלטסטע שוהל אין בארא‬ ‫פארק‪ ,‬מיר האבן דאס אבער נישט געהאט באשטעטיגט‪.‬‬ ‫נאכפרעגענדיג זיך ווער עס איז כהיום דער רב פון די‬ ‫שוהל‪ ,‬האבן מיר זיך דערוואוסט אז דער מרא דאתרא‬ ‫איז דער סאמבורער רב‪ ,‬הגה"צ רבי מרדכי ישראל חיים‬ ‫סאמעט שליט"א‪ ,‬וועלכער פירט די קהילה על מי מנוחות‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫‪11‬‬‫שוין ‪ 15‬יאר בלע"ה‪ .‬מיר האבן אנגעקלינגען דעם רב מיט‬ ‫וועמען מיר האבן באשטימט אן אוידיענץ‪ ,‬ביי וועלכן ער‬ ‫איז העפליך איבערגעגאנען מיט אונז די היסטאריע פון‬ ‫די שוהל‪.‬‬ ‫דער שמועס איז פארגעקומען אין ספרים שטוב‬ ‫פונעם רב שליט"א‪ ,‬וואו מיר זענען אנטפאנגען געווארן‬ ‫ביותרות הכבוד‪ .‬דער טיש איז איבערגעפילט געווען מיט‬ ‫טיפזיניגע ספרים‪ ,‬אין מערערע מקצועות‪ ,‬כראוי וכיאות‬ ‫פון א שלחן מלכים וואו עס זיצט א רב וואס דינט ברבנות‬ ‫אין א שוהל וואס פארבינדן בני רבעים גם יחד‪.‬‬ ‫דער רבני'שער ספרים שטוב פונעם רב שליט"א איז‬ ‫באצירט מיט'ן כתב הרבנות וואס די קהילה האט געגעבן‬ ‫פאר'ן רב שליט"א מיט ‪ 15‬יאר צוריק‪ .‬עס לייענט זיך ווי‬ ‫פאלגענד‪:‬‬ ‫כתב רבנות‪ ,‬בעזהשי"ת‪ ,‬להיות לעד מאתני מנהלי‬ ‫בית המדרש ובית הכנסת בית יצחק‪ 4024 ,‬רחוב ‪12‬‬ ‫בשכנת בארא פארק המעטירה בברוקלין נוא יארק‪,‬‬ ‫ביד הרב הגאון הדגול מרבבות קודש מוה"ר מרדכי‬ ‫ישראל חיים סאמעט שליט"א‪ ,‬נכד קודש הקדשים צדיק‬ ‫תמים אדמו"ר רבי אורי מסאמבור זיעוכ"י‪ ,‬איך שאנחנו‬ ‫החתומים מטה בהסכמת כל קהילה קדישא הדין‪ ,‬בפה‬ ‫אחד ולב אחד‪ ,‬שמנו את כתר הרבנות על ראשו‪ ,‬ומנינו‬ ‫אותו להיות רועה נאמן ומורה צדק לעדתינו לאורך‬ ‫ימים טובים‪ .‬בקול המון חגג ובשמחה רבה ענינו ואמרו‬ ‫כולם יחי אדונינו מורינו ורבינו הרב מרדכי ישראל חיים‬ ‫סאמעט שליט"א‪ ,‬וכן נזכה במהרה כולנו יחד לעלות עמו‬ ‫לציון ברנה אמן כי"ר‪ ,‬ועל זה באנו על החתום פה ברוקליו‬ ‫נוא יארק יע"א‪ ,‬היום יום ראשון בשבת לסדר "ואברכך‬ ‫ואגדלה שמך והיה ברכה"‪ ,‬שנת תשס"ב לפ"ק‪.‬‬ ‫צוקאפענס פונעם כתב הרבנות שטייט א הערליך‬ ‫ָ‬ ‫געמאלענע בילד צורת קדשו פונעם זיידן פונעם רב‬ ‫שליט"א‪ ,‬הרה"ק רבי אורי מסאמבור זי"ע‪ .‬אויפ'ן טיש‬ ‫פון רב זעט מען פארשידענע ספרים מיט חידושי תורה‬ ‫פונעם רב‪ ,‬וואס תלמידיו ומעריציו האבן ארויסגעגעבן‬ ‫לאור שמחות בביתו‪.‬‬ ‫(דער זיידע פונעם רב שליט"א איז געווען הרה"ג‬ ‫ר' ישראל חיים סאמעט ז"ל דומ"ץ בקליינווארדיין‪ ,‬א‬ ‫תלמיד מובהק פון הגה"ק בעל עצי חיים מסיגוט זי"ע‪.‬‬ ‫א סאך פון די דברי תורה אינעם נייעם איבערגעדרוקטן‬ ‫עצי חיים וואס איז לעצטענס ערשינען איז צוגעשטעלט‬ ‫געווארן פון די כתבי יד פון ר' ישראל חיים ז"ל מבית גנזיו‬ ‫פונעם רב שליט"א‪ .‬מבית אמו איז דער רב שליט"א א‬ ‫סאמבורער אייניקל‪ ,‬וואס די משפחה וואוינט שוין אין‬ ‫אמעריקע העכער ‪ 90‬יאר‪).‬‬ ‫פארזעצונג וועט אי"ה נאכפאלגן קומענדיגער וואך‪.‬‬‫צו אדווערטייזען אין קוק ווינקל‬ ‫רופט אריין אין אפיס אויף‪:‬‬ ‫‪Mail@Kvinkel.com 718-713-8225‬‬‫‪12‬‬‫ר"ח אייר תשע"ז ▪ ‪April 26 2017‬‬‫מיטוואך תזו"מ‬‫דעה‬ ‫אלעס שטייט שוין גרייט‪...‬‬ ‫טוט צו דער זאך!‬ ‫לכבוד דער קוק ווינקל‪.‬‬ ‫ס'שוין דורך א שטיקל צייט פון ווען עס האט זיך‬ ‫געקאכט דא אין 'קוק ווינקל' איבער דעם נושא פון‬ ‫די הויכע רענט פרייזן‪ ,‬און די קאכעדיגע דעבאטעס‪,‬‬ ‫ווער איז שולדיג דערין; צי עס איז בכלל דא א לעזונג;‬ ‫יא ארויסמופן צו די ניי‪-‬געגרינדעטע ישובים אדער דא‬ ‫בלייבן‪ .‬אבער דאך‪ ,‬אזויווי עס איז נאך אקטועל פונקט ווי‬ ‫דעמאלטס‪ ,‬וויל איך ארויסברענגן דא עטליכע ווערטער‬ ‫איבער דעם‪ .‬נישט מיין 'דעה'‪ ,‬נאר די 'פשוטע מציאות'‪.‬‬ ‫פון ווען מ'האט דאן ארומגערעדט ביז יעצט‪ ,‬איז דער‬ ‫בילד שוין אביסל אנדערש‪ .‬מאכנדיג א סך הכל פון די‬ ‫אלע 'פלענער' פון זיך ארויסציען צו די נייע ישובים‪ ,‬זעט‬ ‫מען שוין ב"ה אז רוב זענען שוין בגדר 'מציאות' ממש‪.‬‬ ‫אין 'בלומינגבורג' וואוינען שוין כהיום צווישן ניינציג‬ ‫און הונדערט משפחות בלעה"ר‪ ,‬און כפי ידיעתי ווארטן‬ ‫אצינד א גרויסער מספר משפחות אז די פרישע פאזע פון‬ ‫דירות – וואו זיי האבן שוין געקויפט זייער דירה – זאל‬ ‫פארטיג ווערן‪ .‬דאס טייטשט אומצווייזייטיג‪ ,‬אז מ'האט‬ ‫שוין בע"ה באוויזן צו נעמען משפחות און פארוואנדלען א‬ ‫ארץ לא זרועה אלס א געהעריגע אידישע שטאט‪.‬‬ ‫דער ישוב אין 'סטעטן איילענד' רוקט זיך פאראויס‬ ‫מיט א שטארקע שוואונג‪ ,‬און גאר אסאך באטראכטן‬ ‫דאס אלס ריכטיגער אויסוואל פאר זייער צוקונפט‪,‬‬ ‫זעענדיג אז דאס איז שוין אן 'עקזיסטירנדער' שטעטל‪.‬‬ ‫אין 'דזשורסי סיטי'‪ ,‬זענען שוין געווען אויף פסח קרוב‬ ‫צו פופציג משפחות‪ ,‬און נאך פילע קוקן ארויס אויפ'ן‬ ‫ריכטיגן מינוט ווען זיי וועלן אהינמופן צו אן אייגענעם‬ ‫אדער געדינגענע דירה‪ .‬די ארטיגע עסקנים זאגן אז א‬ ‫מספר עצום פון דעם געגנט ליגט שוין אונטער די בעלות‬ ‫פון היימישע אידן‪.‬‬ ‫די נייע דעוועלאפמענטס אין 'לעיקוואוד' ווערן‬ ‫צוביסלעך איבערגעפולט‪ ,‬דורך מערערע היימישע‬ ‫קהלות וועלכע שיקן אהין בני קהלתם‪ ,‬ווי בעלזא;‬ ‫סאטמאר; וויזניץ און נאך‪ .‬דער צאל פון די וואס האבן‬ ‫שוין 'געקויפט' דירות דארט‪ ,‬ווייזט קלאר אז דאס‬ ‫איז שוין בס"ד א רעאליטעט‪ ,‬און עס וועט נישט לאנג‬ ‫געדויערן ביז דאס וועט ווערן באטראכט אלס צווייטער‬ ‫מאנסי; ד‪.‬מ‪ .‬דער ערשטער אפציע פאר איינעם וואס‬ ‫זוכט נייע דעוועלאפמענטס אין א גרויסע עקזיסטירנדע‬ ‫שטאט‪.‬‬ ‫אין די אלע אויבענדערמאנטע ישובים‪ ,‬שטייען שוין‬ ‫מוסדות התורה; בתי מדרשים מקוואות און גראסעריס‪.‬‬ ‫דאס אלעס רעכענט נישט אריין די הונדערטער וואס‬ ‫האבן שוין געמופט קיין 'מאנסי' און 'קרית יואל'‪.‬‬ ‫דער שטוינענדער סך הכל‪ ,‬האט שוין אפי' געגעבן‬ ‫א שטיקל שאקעל אינעם ברוקלינער מארקעט‪ ,‬און‬ ‫טראץ וואס דער שאקעל איז גאנץ קליין‪ ,‬ווייזט דאס‬ ‫באשיינפערליך אז דער באן האט זיך שוין אנגעהויבן רירן‪,‬‬ ‫מ'הייבט שוין אן טון צו דער זאך‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫‪718-713-8225‬‬‫אלזא‪ ,‬איז
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks