Kik vinkel 20170301 @mm

24 pages
0 downs
12 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
‫בס ד‬‫‪March 1 2017‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫ג' אדר תשע ז‬‫‪#49‬‬‫‪T: 718-713-8225‬‬ ‫‪F:…
Transcript
‫בס"ד‬‫‪March 1 2017‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫ג' אדר תשע"ז‬‫‪#49‬‬‫‪T: 718-713-8225‬‬ ‫‪F: 718-747-8393‬‬ ‫‪Mail@KVinkel.com‬‬‫בארא פארק‬‫קומענדיגן‬ ‫קוק ווינקל‬ ‫מיטוואך‬ ‫תצוה‬ ‫‪3/08/2017‬‬‫נייעס‬‫היסטאריע‬‫ויסעו‬‫קלאסיפייד‬‫מציאות‬‫דיספלעי‬‫דעה‬‫אינפארמאציע‬‫בס"ד‬‫‪Things happen...‬‬‫‪r‬‬ ‫‪Check out ou‬‬ ‫‪Multi-tone ion‬‬ ‫‪velvet collect‬‬‫די גרעסטע מגילה האלטער סעלעקציע‬ ‫‪Exclusive Mefo'ar Designs‬‬‫‪CHALLAH DEKEL‬‬‫‪SALE‬‬ ‫‪25 40‬‬‫‪%‬‬‫‪OFF‬‬‫‪Boruch Bloch‬‬ ‫‪formerly from‬‬ ‫‪Culver Auto Body‬‬‫‪%‬‬‫‪OFF‬‬‫‪SILVER‬‬‫‪New! LEATHER‬‬ ‫‪SWAROVSKI‬‬ ‫‪HAND‬‬ ‫‪EMBROIDERED‬‬‫‪NEW FULL LINE OF GENUINE LEATHER CHALLAH COVERS NOW AVAILABLE‬‬‫‪1 2 6 8 3 8 T H S T R E E T, B R O O K LY N N Y‬‬ ‫‪718-851-1515 / 718-438-4444‬‬ ‫! ‪T E A M‬‬‫‪C L A I M‬‬‫‪I N S U R A N C E‬‬‫‪E X P E R T‬‬‫‪24 HOUR TOWING | IMMEDIATE VEHICLE REPLACEMENT‬‬‫בס"ד‬‫קוק ווינקל צייכענט אפ א יאר מיט סוקסעס!‬‫די פילע טויזענטער 'קוק ווינקל' ליינער‪ ,‬צייכענען אפ מיט‬ ‫התרגשות'דיגע געפילן דעם ערשטן יארטאג זינט דאס גרינדונג פון‬ ‫דעם הערליכן בלעטל‪,‬‬ ‫כאפנדיג א בליק אויף צוריק‪ ,‬גלייבט זיך נישט דער פאקט‪ ,‬אז‬ ‫קוק ווינקל האט עררייכט בסייעתא דשמיא אין דעם איינעם יאר אן‬ ‫אומגלויבליכער פאפולאציע ביים היימישן ציבור אין בארא פארק‪,‬‬ ‫און איז שוין היינט אן עצם מעצמיו פון יעדן בארא פארקער איד‪.‬‬ ‫אפי' אין פילע אנדערע געגנטער האט דער קוק ווינקל באוויזן צו‬ ‫האבן אן השפעה‪ ,‬ווען טויזענטער אידן דערקוויקן זיך מיט דעם קוק‬ ‫ווינקל דורך די בליץ‪-‬פאסט‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫‪WILLIAMSBURG‬‬ ‫‪500 Flushing Ave.‬‬ ‫‪718.243.9001‬‬‫‪BORO PARK‬‬ ‫‪3919 13th Ave.‬‬ ‫‪718.436.0707‬‬‫דער פארוואלטונג פון קוק ווינקל טוט מיט פארגעניגן סערווירן די‬ ‫בעלי בתים פון היימישע פירמעס און געשעפטן מיט די בעסטע און‬ ‫מערסט ווירקזאמע אדווערטייזמענט מיטל‪ ,‬און זיי ארויסהעלפן מיט‬ ‫די מארקעטינג אויף א גאר א הויכער סטאנדארט‪.‬‬ ‫קוק ווינקל שטעלט אהער פאר די טויזנטע אידישע פאמיליעס‬ ‫אין בארא פארק העכסט קאלירפולע און אויסגעהאלטענע ליין‬ ‫מאטריאל‪ ,‬וועלכע איז אן עקסטערע פארגעניגן פאר אלעמען צו‬ ‫נעמען אין די האנט אריין יעדע וואך‪ ,‬נישט קיין אונטערשייד אין‬ ‫וועלכן יארגאנג אדער טיפ מענטש‪.‬‬ ‫מיר האפן און קוקן ארויס אויף ווייטערדיגע סייעתא דשמיא אויף‬ ‫טריט און שריט‪ ,‬צו קענען ווייטער סערווירן דעם בארא פארקער‬ ‫אידנטום מיט צופרידענהייט‪.‬‬718-713-8225‫מיטוואך תרומה‬March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬2‫משנכנס‬ ‫מהודר‬ ‫מרבין‬ ‫בשמחה‬ Seudas Purim prepared to a higher standard9x13 Menu STUFFED CABBAGE RICE SESAME CHICKENORZOCHICKEN LO MEINPOTATO KUGELNOODLE CABBAGE LUKSHEN KUGELALL DISHES COME IN 9X13 PANS & SERVE APPROX. 15 PEOPLE4013 13TH AVENUE TEL 718-923-3001 | ORDERS@MEHUDARMEAT.COMhttps://telegram.me/Publications MM3March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225Mishloach ManosPLATTERS Available in 12" 16" 18"PICKLED BEEF & PASTRAMISUPER SKEWER PLATTERFINGER FOOD FUNASSORTED DELI + WINE https://telegram.me/Publications MM‫‪4‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫ג' אדר תשע"ז ▪ ‪March 1 2017‬‬‫‪718-713-8225‬‬‫קהילות‬‫‪Photo Credit: JDN‬‬‫מסע הקודש יחידי סגולה פאר תומכי מוסדות‬ ‫קראלי‪ ,‬בראשות כ"ק אדמו"ר מקראלי שליט"א‪.‬‬‫כ"ק אדמו"ר מויזניץ ב"ב שליט"א באזוכט אין‬ ‫שטוב פון הרה"ג ר' יעקב פעלדמאן שליט"א‪.‬‬‫מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד נטעי גבריאל‪.‬‬‫דינער לטובת ישיבת תפארת שמואל אלכסנדר‪.‬‬‫באקומט 'קוק ווינקל' אין אימעיל‬ ‫‪Subscribe@kvinkel.com‬‬ ‫בס”ד‬‫‪8‬‬‫ארץ ישראל'דיגע פרייזן‬ ‫פרים‬ ‫ו‬ ‫ס מחים‬ ‫מו‬ ‫ר"ש‬ ‫י‬‫שטוהל'ס‪-‬ס"ת‬‫מגילות אסתר‬‫‪347.314.9610‬‬ ‫‪ 347.314.9610‬הערליכע המלך מגילות‬ ‫‪Email mrshadeinc@gmail.com‬‬‫‪8‬‬‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫שיינע‬ ‫וו‬ ‫ייסע‬ ‫קלף‬‫אגרויסע אוסוואל פון‬‫‪Mendy Spira‬‬‫‪Email mrshadeinc@gmail.com‬‬ ‫‪347-366-2123‬‬‫‪Mendy Spira‬‬‫יום טוב שטוהל‬5‫מיטוואך תרומה‬March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬718-713-8225‫ס'איז‬ StunningBottle ing! Engravhing.com‫ביים‬eEtc www.WinBest Purim Deals in Town!Hevron HeightsHevron HeightsHevron HeightsMakhpelah $54.95Special Reserve $79.95Armagedon $99.95Reg $64.95Reg $89.95Hevron HeightsElone MamreCabernet Sauvignon$104.95Lim ite Edit d ion Just re leasedReg $119.95Ben ZimraBen ZimraLior 2012 $89.95Lior 2010 $119.95Reg $119.95Reg $149.95Reg $124.95CELLSTORE1507 41st Street - 718.757.5012 - 347.715.7387 Store Hours Mar 1 10am- 10pm Mar 2 10am-12am Mar 3 9am-4:20pmMar 5 12am-9pm Mar 6 10am-12am Mar 7 10am-12amMar 8 10am-12am Mar 9 10am-12am Mar 10 9am-4:20pmhttps://telegram.me/Publications MM‫‪6‬‬‫ג' אדר תשע"ז ▪ ‪March 1 2017‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫‪718-713-8225‬‬‫נייעס‬‫אינגערמאן געשטאכן אין מאנטריאל געפינט‬ ‫זיך ב"ה אין א גוטן צושטאנד‬ ‫ווייטערדיגע אנטוויקלונגען אין קרית נייטרא‪:‬‬ ‫פארברענטע ישיבה געביידע ווערט אראפגעווארפן צוליב‬ ‫די גרויסע שאדן אין די סטרוקטור‪,‬‬ ‫תלמידי וחסידי נייטרא מיט ווארימע געפילן איבער‬ ‫פלענער אנצוהויבן בויען א נייע געביידע‬‫נאכפאלגנדיג די שווערע באריכטן פארגאנגענע‬ ‫מוצאי שבת‪ ,‬איבער די פייער וואס האט אויסגעבראכן‬ ‫און גענצליך חרוב געמאכט דעם בנין הישיבה‪ ,‬אין קרית‬ ‫נייטרא‪ ,‬הערט מען יעצט אין פרישע אנטוויקלונגען‪ ,‬אז‬ ‫די הנהלת הישיבה אינאיינעם מיט די אדמיניסטראציע‬ ‫פון מוסד נייטרא‪ ,‬גרייטן זיך אריינצושפרונגען אין א‬ ‫גרויסארטיגע קאמפיין‪ ,‬אז מען זאל קענען ווי שנעלער‬ ‫אויפבויען א געביידע פונדאסניי‪ ,‬און צוריקברענגען די‬ ‫קול תורה פון אזא הערליכע מקום תורה‪.‬‬ ‫ווי מען שטייט יעצט‪ ,‬האט מען צוליב די שטארקע‬ ‫וואסער און פייער שאדן‪ ,‬געמוזט גענצליך אראפווארפן‬ ‫דעם געביידע‪ ,‬און די בחורים פון די ישיבה זענען‬ ‫פלאצירט געווארן אין א דערנעבנדיגער געביידע‬ ‫וועלכער איז פראוואזאריש אהערגעשטעלט געווארן‬ ‫צו דינען אלס צייטוויייליגער בנין השיביה‪.‬‬ ‫ווי מען הערט גרייט זיך די הנהלת הישיבה‬ ‫אונטערצונעמען א ריזיגע קאמפיין‪ ,‬אויסצושטרעקן‬ ‫די האנט ביי אידן אומעטום‪ ,‬מען זאל קענען אנהויבן‬ ‫בויען און אהערשטעלן נאך א שענערע געביידע‪ ,‬אז ביז‬ ‫א קורצע צייט זאל מען שוין זיך קענען צוריקקערן‪ ,‬און‬ ‫לערנען פלייסיג די הייליגע תורה‪...‬‬‫פאליציי‪ :‬עס נישט קיין אנטיסעמיטישע אינצידענט‬ ‫א חשוב'ע ליטווישער בן תורה איז געווארן‬ ‫איבערגעפאלן דורך א יוגנטליכער כוליגאן‪ ,‬אנהויב וואך‪,‬‬ ‫נאך וואס דער אינגערמאן איז ארויסגעקומען פון די בית‬ ‫המדרש און כולל ווי ער לערנט‪.‬‬ ‫דער יוגנטליכער האט פארלאנגט דער אינגערמאן‬ ‫זאל אים געבן זיין בערזל‪ ,‬און ווען דער אינגערמאן‬ ‫האט זיך קאטאגאריש ארויסגעדרייט‪ ,‬האט דער‬ ‫גוי ארויסגענומען א מעסער‪ ,‬און געשטאכן דעם‬ ‫אינגערמאן‪.‬‬ ‫דער אינגערמאן האט אריינגעקלונגען ביי א שכן‪,‬‬ ‫בעטנדיג מען זאל רופן הצלה און פאליציי‪ .‬ביזדערווייל‬ ‫האבן זיך עטליכע בחורים און אינגעלייט ארויסגעלאזט‬ ‫אויף א געיעג אין די גאסן ארום אויפצוזוכן דעם‬ ‫גוי‪ ,‬און נאך עטליכע מינוט האבן זיי געזען עטליכע‬ ‫פארדעכטיגטע פארשוינען‪ ,‬און גערופן די פאליציי‪,‬‬ ‫וואס האט זיי ארעסטירט און באשטעטיגט אז זיי זענען‬ ‫די קרימינאלן אונטער דעם שטעכעריי‪.‬‬ ‫דער אינגערמאן איז געווארן געפירט אין מאנטריאל‬ ‫דזשענעראל שפיטאל‪ ,‬ווי ער ערהוילט זיך און ווערט‬ ‫בעסער ב"ה‪.‬‬ ‫די פאליציי זאגן אז דער אינצידענט האט גארנישט‬ ‫מיט קיין אנטיסעמיטיזם‪ ,‬נאר דער גוי איז א באקאנטע‬ ‫גנב‪ ,‬און האט עטליכע טאג בעפאר בארויבט אן אנדערע‬ ‫אינגערמאן‪ ,‬צונעמענדיג זיין בערזל און סעלפאון‪.‬‬‫‪718-713-8225‬‬ ‫‪Mail@Kvinkel.com‬‬‫גיט רוהיג'קייט און א שמייכל אויפ'ן פנים‪,‬‬ ‫פאר זיך און אייער קינד‪ ,‬משפחה‪ ,‬נאנטע‪...‬‬‫מיר שפרעכן אפ מיט גיסן בליי‬ ‫אסיפת עסקנים אין שטוב פון כ"ק אדמו"ר‬ ‫מ'נייטרא שליט"א‪ ,‬איבער דאס אויפבוי פון א נייע‬ ‫געביידע פאר די ישיבה‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫לויט ווי מקובל ביי ערליכע אידן און ירושלים‬ ‫אוועק‬ ‫רוהיגקייט‪ ,‬אוועק‬ ‫להצלחה‪ ,‬רוהיגקייט‪,‬‬ ‫ומנוסה להצלחה‪,‬‬ ‫בדוק ומנוסה‬ ‫בדוק‬ ‫וישועה‪.‬‬ ‫לרפואה וישועה‪.‬‬ ‫אנקזייטי‪ ,‬לרפואה‬ ‫פחדים‪ ,‬אנקזייטי‪,‬‬ ‫נעמען פחדים‪,‬‬ ‫נעמען‬‫רופט ‪347.526.3480‬‬ ‫‪P‬‬‫‪P‬‬‫מיטוואך תרומה‬March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬7718-713-8225e tic Tastthen An Au e of EuropFamous European Fish BallsSmoked White & LoxSeudas Purim Plaers for the entire family to enjoySmoked White & GefilteCooked or Baked Salmon & Gefilte Baked Salmon Fillet & Gefilte5516 16th Avenue718.972.7600E GAT G SEA MSBUR D AN LIA WIL TEN ISL ry e STA elivD Free d & Thurs Wehttps://telegram.me/Publications MM‫‪8‬‬‫ג' אדר תשע"ז ▪ ‪March 1 2017‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫‪718-713-8225‬‬‫פראוועט דעם יום טוב‬‫‪EARLY BIRD‬‬ ‫‪DISCOUNGT‬‬ ‫‪EXPIRIN‬‬‫פסח תשע״ז‬ ‫אין א היימישען‬ ‫און דערהויבענעם‬ ‫אטמאספערע‬ ‫אינעם בארימטן‬‫׳ראלי האטעל׳‬‫כשרות המאכלים‬ ‫בתכלית ההידור‬ ‫תחת פקיחתו של‬‫מגיד מישרים ופה מפיק מרגליות‬‫הרב ליבוש‬‫הרב משה‬‫לאנגער שליט״א‬‫ראש המשגיחים‬ ‫פערלמוטער שליט״א‬‫גאהר היימישע סעודות שבת ויו״ט‬ ‫ˆו‚ע‪‬טעלט „ורך ‡ונזער מייסטער ˜עכער‬‫ר׳ שמעון זאפיר‬‫‪845-434-7000‬‬‫‪reservations@raleighhotelny.com‬‬ ‫‪www.raleighhotelny.com‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫א גאר היימישע פראגראם‬ ‫ב‡˜וועמע ˆו‚ע‪‰‬ערן‬ ‫פ‡ר עלטערע פ‡רפעל˜ער‬ ‫‡ רחבו‪‬׳„י‚ע בי‪‰ ‬מ„ר‪‬‬ ‫מיט טע‚ליכע ‪‬יעורי ‪‬ור‪‰‬‬ ‫‪‬פ‡‚ל ניי ‡יבער‚עבויטע‬ ‫מ˜ו‪‡ ‰‬ון ‪‬ווי‪‬‬ ‫‡ויס‚ערופענע בעלי ‪‬פיל‪ ‰‬ומנ‚נים‬ ‫‚עוו‡ל„י‚ע ˜ינ„ער פר‡‚ר‡ם‬9March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225https://telegram.me/Publications MM‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225inGreen Hills Swan Lake NYEstatesMarch 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬‫פסח‬10‫בס"ד‬Just pack up and come enjoy an immaculate Pesach cleaned house that's kashered, lined and ready for yom tov.We en p l wil be ‫ת‬o‫שב‬ ‫ הגדול‬o to2600 sq. ft. Duplex SpaciousLuxury Winterized Homes Dining room, living room, family room, huge kitchen, 4 & 5 Ωbedrooms, 3 baths, big laundry room, extra large wrap around deck, and full basement.Includes: Fresh linen  towelsGreen Hills EstatesSwan Swan LakeLake NY NYFor more info call:347.699.5662 Huge master suite with Jacuzzi & Marble vanity Complimented with stunning designed tiles  Beautiful Kitchen / Granite countertops  Central Air Conditioning & Heat  Magnificent landscaped grounds  Fascinating Kids playground & trampoline  Gorgeous huge “Shul Building”https://telegram.me/Publications MM11‫מיטוואך תרומה‬March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬718-713-8225‫בס“ד‬EXPERIENCE SIMCHAS PURIM AT .‫שלוֹחַ מָנוֹת ּב ְפ ּור ִים‬ ְ ִׁ‫מ‬ ‫שיו הוּא ּתִ ּקוּן‬ ָ ְׁ ‫ל ְהוֹרוֹת ּכ ִי עַכ‬ ‫שפ ַע‬ ֶ ּ ַׁ‫ ּכ ֵן ע ַ ּתָה ה‬-‫ וְע ַל‬.‫הַ ּמַ ֲאכָל ִים‬ ‫שפ ַע ּג ָדוֹל‬ ֶ ְׁ ‫שלֶמֶת מֵאֶחָד ל ַ ֲחב ֵרוֹ ּב‬ ְ ִ ׁ‫נ‬ (‫)ליקו"ה‬· 718-234-7629 877-4 www.yossissweethouse.com - info@yossissweethouse.com 3801 13th Ave- 4406 14th Ave-5304 New Utrecht Ave-5713-19 18th Ave. https://telegram.me/Publications MM718-713-8225‫מיטוואך תרומה‬March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬12nosh FIZZY BOTTLESFIZZY FRUITTAFFY POPS BLUE RASP.SOUR STICKS MIXSOUR STICKS$9.99$7.99$3.79$1.19$1.19SOUR STRINGLERSSOUR STICKSSOUR STICKSLASSO LICORICETRIPLE DIPPER$1.19$1.19$1.19$1.193/$1.00BIG DIPPERTAFFY CRUSHOOH CHEWSBITZ CANDYLOLLY FIZZ$.202/$1.192/$1.00$9.99$.2548 CTReg. $13.29Reg. $1.69Reg. $.35TAFFYGREEN APPLE40 CTReg. $8.89PINK LEMONADEReg. $1.69Reg. $.89TAZZY TAFFYGREEN APPLE$.20Reg. $.30$6.49Reg. $10.69Reg. $5.19WILD CHERRYReg. $1.69WILD CHERRYReg. $1.69LCHAIM POP BLUE RASP.APPLELIKLEKIMSOUR STICKS BLUEBERRYReg. $.35Reg. $.25$7.993/$1.00RICE CHECKERS CHOC. COATEDCORN CHECKERS$.99Reg. $1.39Reg. $1.39CHOKO-KID BAR Reg. $1.00SOUR STICKSSKATE$7.99$.79LIKLEKIMReg. $.35FIZZ NECKLACE CANDIESReg. $1.29CUBE TAFFYReg. $9.29Reg. $15.49Reg. $.89$.25TAFFY STICKS APPLEReg. $1.69Reg. $1.892/$1.00TAFFY STICKSSTRAWBERRYReg. $1.69APPLEReg. $.50$.25Reg. $.50STRAWBERRY$.25$.20POTATO CHIPSPOTATO CHIPS$.994/$1.005/$1.00CARAMEL POPCORN CUPSReg. $.35Reg. $.29KLIK CHOCO CHIPKLIK LA-HITMINI ENCOREBAG MINI SMIRKS$1.49$.79$3.99$3.99Reg. $9.29Reg. $1.99Reg. $.50HONEY BBQReg. $1.00Reg. $5.49$1.79Reg. $1.89Reg. $6.39TEL: 718.436.0911 FAX: 718.436.0944 4302 14TH AVE. SHOPFOODSPOT@GMAIL.COM https://telegram.me/Publications MM13March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225nosh KLIK MINI MILK TRUFFLEWUNCHIESWUNCHIESWUNCHIES$.79$.69$.69$.69WUNCHIESNOUGAT CHOCO. BAGCHOCOLATE LEAVES MILKMILK CHOCO. JOYSDARK CHOCO. JOYS$3.89$4.79$.99$.99LIEBERS SANDWICH MINIOSBELGIUM CHOCOLATE COOKIESROLLED WAFERSZAZERS MIXED FRUITSZAZERS GREEN APPLEReg. $.59EAReg. $2.29$1.39Reg. $1.892/$1.002/$1.00$.79Reg. $1.00Reg. $5.493/$1.29KLIK IN CREAMY MILKCARAMEL CHOCOReg. $1.00Reg. $1.00Reg. $5.19$1.79Reg. $1.49ECLAIR CREMENOUGAT CHOCO.Reg. $1.00Reg. $1.49Reg. $.75EAPEANUT CHOCO.Reg. $1.00MINI CHOCO. CHIP COOKIES$.20Reg. $.35Reg. $.75EAHALVAH ORIGINALCRISPY GOODIESKRAX MIX SNACKKRAX DUOONION RINGS$.79$.253/$1.003/$1.004/$1.00KRAX FALAFEL SNACKMINI MAN WAFERSReg. $1.09Reg. $.39EAReg. $.69MARZIPAN CHALLAHCORN SNACKSNAK PAK$1.09$.25$.25Reg. $1.29Reg. $.39ROLLED METZITONIM WAFERS CHOCOLATE COATED WAFERS FRENCH$2.99Reg. $3.39WAFER ROLLSCHOCOLATE$.89Reg. $1.19GREAT SERVICE$1.39Reg. $1.89BELGIUM WAFER FLUTES CARAMEL$2.49Reg. $2.99Reg. $.35BBQ - PEANUT SNACKReg. $.69$.20Reg. $.30ROLLED WAFERSROLLED WAFERS$1.39$.85CHOCOLATEReg. $1.89Reg. $.45$1.19Reg. $1.69ECLAIRReg. $1.09P'TIT TOP$.99Reg. $1.59FRIENDLY STAFF https://telegram.me/Publications MM‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬14beverages FRUIT PUNCHGEFEN STRAWBERRY/ KIWI BOX DRINKReg. $1.69Reg. $1.69GEFEN BOX DRINKS$1.19$1.19APPLE JUICE BOXEDKEDEM MINI GRAPE JUICE$.89$1.29Reg. $1.09Reg. $2.29candies ZAZA MAZEL TOVMINI FOIL CANDY$5.89$3.99GREEN50 CT.Reg. $7.29Reg. $4.49GREENWUNCHIES PEANUT CHOC.WUNCHIES CARAMEL CHOC.Reg. $7.29Reg. $5.49Reg. $5.49GELT TAFFY COINS$3.99$3.89CASECANDY TUBESSOUR BELTS COLORFULCHEWY TOOTSSTRAWBERRYSOUR SPRAY TROPICAL$.10$.25$.10$7.99$1.09Reg. $.25Reg. $.50SOUR SPRAY STRAWBERRYReg. $1.49SKATEReg. $.15TENLI JAWBREAKER$.25$.99Reg. $.50Reg. $1.29LIEBERS SANDWICH MINIOS CHOCO.3/$1.253/$1.25Reg. $.59Reg. $.59LIEBERS TEA BISCUITSPASKESZ MINI MILK MUNCHReg. $.69Reg. $5.493/$1.00$3.99TINNY TAFFYTINNY TAFFY$.75$.75PEACHReg. $1.00ZAZA ALEF BEIS MINI CHEW$5.89Reg. $7.29CHOCOLATE LENTILS3/$1.00 Reg. $.50CARMIT CHOCOLATE BAR MILK$1.49Reg. $.99CHOCOLATE TRUFFLESCHERRY$2.99Reg. $3.49RASP.Reg. $1.00OPEN TILL MIDNIGHT FRIDAY:Reg. $1.49miscgrocery LIEBERS SANDWICH MINIOS VANILLAReg. $11.49MINI SOUR STICKSRASP.$1.09MON-THUR:$3.89SUNDAY:7 AM-MIDNIGHT 7 AM-2 HRS B4 ZMAN 8 AM-MIDNIGHTOPEN MOTZEI SHABBOShttps://telegram.me/Publications MM‫‪718-713-8225‬‬‫מיטוואך תרומה‬‫בית המדרש‬‫היסטארישע בתי מדרשים אין היימישן בארא פארק‬‫המשך‬‫אנשי ספרד‬‫חלק ה'‬‫דער משמש ר' יוסל פישמאן ע"ה‬ ‫איינס פון די שטיקלעך מעבל אינעם ספרדישער שוהל‬ ‫איז געווען דער באקאנטער שמש ר' יאסל פישמאן וועלכער‬ ‫איז נפטר געווארן מיט בלויז עטליכע יאר צוריק‪.‬‬ ‫ר' יאסל איז געבוירן אין קערעסטיר צו זיין טאטע‬ ‫הרה"ח ר' אלימלך פישמאן ז"ל‪ ,‬א סלאטפינער געבוירענער‪,‬‬ ‫וועלכער איז געוועהן דער קוויטעל‪-‬שרייבער ביים צדיק‬ ‫הרה"ק רבי ישעי'לע קערעסטירער זצ"ל‪ ,‬ר' יאסל אליין‬ ‫האט נאך געדענקט רבי ישי'עלע זצ"ל‪ .‬זיין טאטע זצ"ל איז‬ ‫געוועהן א עילוי‪ ,‬ער האט אין זיינע גאר‪-‬יונגע יארן מחבר‬ ‫געוועהן א ספר "לחם אבורים" וואס איז געוועהן א בעסט‪-‬‬ ‫סעלער ספר נאך אין דער אלטער היים‪.‬‬ ‫ביים ערשטן וועלט קריג איז ר' יאסל אנגעקומען קיין‬ ‫דייטשלאנד‪ ,‬באלד נאכדעם וואס ער איז באפרייט געווארן‬ ‫האט ער זיך אריינגעלאזט אין קהל'ישע ארבייט‪ .‬ער איז‬ ‫דאן אויפגענומען געווארן אלץ דער רב אין "ברעמען"‪,‬‬ ‫פארגעלערנט א תורה‪-‬שיעור‬ ‫דייטשלאנד ווי ער האט ָ‬ ‫פאר די אמעריקאנע סאלדאטן‪ .‬געוועהן איז דאס אין יאר‬ ‫תש"ו‪ ,‬ווען עס האט זיך געעפענט א קאנסאליי‪ ,‬האט ער‬ ‫אריינגעגעבן א בקשה אז ער וויל קומען קיין אמעריקע‪ ,‬ער‬ ‫האט געפרעגט די אמעריקאנע סאלדאטן צו עס לוינט זיך‬ ‫צו פארן קיין אמעריקע און וואספארא פרנסה ער קען דארט‬ ‫דערווארטן‪ ,‬האבן זיי אים געזאגט‪" ,‬א 'ראביי' לוינט זיך נישט‬ ‫צו ווערן‪ ,‬ווייל מען דארף קענען א גוטע ענגליש‪ ...‬א חזן צו‬ ‫ווערן ראטן מיר דיר אויך נישט ווייל דיין שטימע איז טאקע‬ ‫גאנץ גוט‪ ,‬אבער נישט אז דו זאלסט דערפון קענען מאכען‬ ‫א פרנסה‪ ...‬אבער א 'שמש' קענסטו לכאורה ווערן א גוטער‪,‬‬ ‫ווען די וועסט קומען קיין אמעריקע זאלסטו זוכן א שמשות‬ ‫פאסטן"‪ ,‬ער האט טאקע באלד באקומען א וויזע‪ ,‬און נאך‬ ‫עטליכע חדשים איז ער שוין געווען אין אמעריקע‪.‬‬ ‫א קרוב אין בארא פארק האט אים אראפגענומען פון‬ ‫די שיף און האט אים באלד צוגעפירט צו די ספרדישע‬ ‫שוהל צו דאווענען מנחה‪ .‬דאן איז ער צום ערשטן מאהל‬ ‫אריינגעקומען אין דער ספרדישער שוהל‪ ,‬דאס איז געוועהן‬ ‫איין און דרייסיג יאהר נאכדעם וואס דער ספרדישער שוהל‬ ‫איז געגרינדעט געווארן‪.‬‬ ‫אין יענע צייטן איז געווען דער שמש אינעם ספרידישער‬ ‫שוהל א חשוב'ער איד ר' משה גרשון פינקעלשטיין‪ ,‬א‬ ‫פרומער ליטווישער תלמוד חכם‪ ,‬מיט א זעלטענע לב טוב‪.‬‬ ‫ווען ר' יאסל האט געהערט אז ער האלט ביים ריטייערן‬ ‫און די שוהל זוכט א נייער שמש‪ .‬נו‪ ,‬אויף דעם איז ער דאך‬ ‫‪https://telegram.me/Publications MM‬‬‫ג' אדר תשע"ז ▪ ‪March 1 2017‬‬‫‪15‬‬‫געקומען קיין אמעריקא צו ווערן א שמש‪ .‬השגחה פרטית!‬ ‫ער האט זיך היימיש געמאכט מיט אים און געמיטלעך‬ ‫געשמועסט און אים געזאגט אז ער וויל זיין א קאנדידאט‬ ‫פאר זיין שמשות פאסטן‪ .‬ער האט זיך געמאכט עטליכע‬ ‫פריינד אין די שוהל‪ .‬דער אלטער שמש האט ריטיייערט‪,‬‬ ‫און ר' יאסל איז טאקע געלאפן אלץ א קאנדידאט צו ווערן‬ ‫דער משמש‪ ,‬פופציג קאנדיטאן זענען געלאפן אויף דעם‬ ‫פראווע‪ ,‬ווען‬ ‫פאזיציע! ר' יאסל האט באקומען צוויי שבתים ָ‬ ‫עס איז געקומען צו די עלעקשענס זענען בלויז פארבליבן‬ ‫אן אויסוואל פון צוויי קאנדידאטן‪ ,‬איינער מר‪ .‬קרעמער‪,‬‬ ‫וועלכער איז פריער געוועהן א שמש אין אן אנדערע שול‬ ‫אויף ‪ 9‬עוועניו‪ ,‬און ר' יאסל‪ .‬הונדערט און צוואנציג מענטשן‬ ‫זענען געוועהן ביי די מיטינג‪ 80 ,‬האבן געשטימט פאר ר'‬ ‫יאסל‪ ,‬און די איבעריגע ‪ 40‬פאר מר‪ .‬קרעמער‪ .‬אזוי איז ר'‬ ‫יאסל פישמאן אויפגענומען געווארן אלץ דער משמש אין‬ ‫די גרויסע ספרדישע שוהל‪.‬‬ ‫פונקט אין א גוטע צייט איז ר' יאסל געווארן דער‬ ‫שמש‪ ,‬ווייל דאן זענען געקומען פילע נייע אימיגראנטן‬ ‫קיין אמעריקע‪ ,‬און יעדן טאג איז געווארן מער מנינים אין‬ ‫די שוהל פון די פרישע פליטים‪ .‬נאך די צווייטע וועלט קריג‬ ‫איז דער מספר מתפללים זיך גאר שטארק צעוואקסן פון‬ ‫די פרישע אימיגראנטן אזוי אז עס זענען יעדן טאג געווען‬ ‫מנינים שחרית פון ‪ 5:30‬פארטאגס ביז ‪ 1:30‬פארמיטאג‪ .‬אזוי‬ ‫אויך שבת נאכמיטאג זענען דא מנינים מנחה איינס נאכן‬ ‫צווייטן‪.‬‬ ‫דער ספרדישער שוהל איז געווען דער ערשטער שוהל‬ ‫וואס האט געברענגט די איידיע פון האבן נאכאנאנדע‬ ‫מנינים פון פארטאגס ביז שפעט ביינאכט‪ .‬די טויערן פון די‬ ‫ספרדישע שוהל זענען אפען יעדן טאג שוין פאר ‪ 102‬יאר!‬ ‫עס איז נאך נישט געוועהן א טאג וואס דער שוהל זאל נישט‬ ‫זיין אפען פאר שחרית מנחה און מעריב!‬‫שיעורים כסדרן‬ ‫דער ערשטער שיעור אין שוהל איז יעדן וואכן‪-‬טאג ‪2:30‬‬ ‫פארטאגס! (יא‪ ,‬איר האט גוט געליינט)‪.‬‬ ‫אז מען רעדט פון די שיעורים דארף דערמאנט ווערן‬ ‫ר' אברהם נתנאל אילאוויטש הי"ד וועלכער איז געווען‬ ‫פון די מייסדים פון די דאזיגע שיעורים און ער איז ליידער‬ ‫פריצייטיג אומגעקומען אין די גרויזאמע בייזוויליגע‬ ‫סעפטעמבער ‪ 11‬אטאקעס‪ ,‬השם ינקום דמו‪.‬‬ ‫דער ספרדישער שוהל צייכענט זיך אויס מיט הכנסת‬ ‫אורחים ווי פילע אויסלענדישע אידן קומען עסן שלש‬ ‫סעודות צו די זעט פריי פון אפצאל‪ .‬עס ווערן אויך‬ ‫אפגעראכטען אפיעלס פאר פארשידענע צדקה צוועקן‬ ‫וואס טרייבן אויף שיינע סכומים פון די מתפללים וועלכע‬ ‫זענען געלערנט צו געבן צדקה‪ .‬עס איז אפילו דא א טאוועל‬ ‫אינעם שוהל פון מענטשן וואס האבן זיך אונטערגענומען‬ ‫אויסצוזאגן גאנץ תהלים יעדן טאג!‬‫מיט דעם האט זיך געענדיגט דער אינטערעסאנטע‬ ‫ארטיקלען סעריע פון ביהמ"ד אנשי ספרד‪.‬‬‫צו אדווערטייזען אין קוק ווינקל‬ ‫רופט אריין אין אפיס אויף‪:‬‬ ‫‪Mail@Kvinkel.com 718-713-8225‬‬K M‫מיטוואך תרומה‬718-713-8225March 1 2017 ▪ ‫ג' אדר תשע"ז‬16turn up the volume this purim Emoji Madness Mug Filled With FunChip & Dip Serving Set With Tortilla Chips & Salsa$7.99$24.99Pasta Strainer & Tools With Pasta Sauce, Pasta, Olives & More$24.99 LOUDSPEAKER PA SPEAKER SYSTEM, DIGITAL FULL RANGE SOUND, 1200 WATT$169.99YAMAHA 61 KEY FULL SIZED PORTABLE KEYBOARD WITH AUX LINE INPUT$99.99BLUETOOTH COMPACT & WIRELESS MICROPHONE PA SPEAKER SYSTEM, WIRED HANDHELD MIC$89.99800 WATT PORTABLE BLUETOOTH RECHARGEABLE BATTERIES PA LOUD SPEAKER SYSTEM, USB/SD CARD READERS, GUITAR & MIC INPUTS, WIRED MICROPHONE, 12V CAR INPUT$149.99DUAL 2-WAY POWERED ACTIVE SPEAKER PA SYSTEM, BLUETOOTH, 700 WATT | INCLUDES SPEAKER STANDS, WIRED MICROPHONE, & REMOTE CONTROL WITH CABLES
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks