Katalog 2017 - Til grundskolen

40 pages
1 downs
27 views

Extension: PDF

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Grundskolen KATALOG2017Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk EmusSTJERNESKUDb og s t ver opgaog ke b agis Min maversmå sætning er san0geS kr iv ogl æs i0.…
Transcript
Grundskolen KATALOG2017Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk EmusSTJERNESKUDb og s t ver opgaog ke b agis Min maversmå sætning er san0geS kr iv ogl æs i0. klass eDANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGSkriv og stav i 1. klasseSTJERNEBILLEDERUNGDOMSLITTERATUR – INDFØRING OG LÆSNINGER BIND IIIDANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGGrete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus Illustreret af Gunhild RødLÆS LYDLET0På NyøDANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGKATALOG Grundskolen Dansklærerforeningens Forlag forlag@dansklf.dk 33 79 00 10 Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Der tages forbehold for fejl, trykfejl og prisændringer. Grafisk tilrettelæggelse: Dansklærerforeningens Forlag Trykt hos Tarm Bogtryk A/S Printed in Denmark, marts 2017 dansklf.dkIndhold Indskoling ............................................................. 4-15 Mellemtrin............................................................ 16-24 Udskoling............................................................. 25-33 Inspiration til lĂŚreren......................................... 34-37 Redaktionen............................................................... 38 Medlem af DansklĂŚrerforeningen............................ 39INDSKOLINGLæsefidusen – nyt dansksystem til indskolingen LÆSEFIDUSEN er bygget op omkring kompetenceområderne i Fælles Mål: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Igennem danskfagets fire kernekompetencer: lytte, tale, læse og skrive; opbygger eleverne viden om det danske sprog både i forhold til fiktion og fakta. Eleverne klædes på til faglig læsning i alle fag. Systemet fokuserer på arbejde med mål og evaluering. Læsefidus-systemet understøtter en balanceret undervisning i læsning og skrivning, hvor undervisningsdifferentiering er et væsentligt redskab til forskellige elevers læring i fællesskab. Sproget er nøglen til fællesskab. Læsefidusen inviterer forældre til at være en aktiv resurse i deres barns skriftsprogsudvikling, hvorfor der er konkrete forældrefiduser i elevbøgerne.MIN LÆSEBOGNyhed 17 maj 20Præsenterer eleverne for forskellige teksttyper, der har fokus på afkodning, udvikling af ordkendskab, sprogforståelse og genreforståelse. 164 sider / Kr. 179,-MIN ARBEJDSBOG Understøtter læsning og skrivning med blyant. Fokusområder: bogstav-lydforbindelser i indholdsord, de almindelige ikke-lydrette funktionsord, skriveskabeloner som tænkeredskab samt elevens løbende selvevaluering og opsamlende evaluering efter hvert kapitel. 104 sider / Kr. 69,-LÆRERHÅNDBOGBogstavkort Lamineret A4 / Kr. 350,-LÆSEFIDUSEN 1 består af: MIN LÆSEBOG 1 MIN ARBEJDSBOG 1 LÆRERHÅNDBOG 1 FORÆLDREHÅNDBOG (efterår 2017)Giver næring til lærerens professionelle nysgerrighed i de professionelle læringsfællesskaber. Fokus er elevernes læring og livlange (ud)dannelse; herunder arbejde med Fælles Mål; vurderingspraksis; undervisningsdifferentiering, skole-hjem-samarbejde samt Læsefidus-aben som rollemodel.MIN TÆNKE-SKRIVEBOG 1+2 (efterår 2017) MIN SKRIVE-ORDBOG 1+2 (efterår 2017)220 sider / Kr. 289,- 4Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop Læsefidusen er et system til hele indskolingen (0.-2. klasse)LÆSEFIDUSENS SMÅ BØGER Små hverdagsbøger til samtale og opdagende læsning. Til bøgerne hører LÆSEFIDUSENS SMÅ SKRIVEBØGER, hvor børnene selv kan tegne og skrive om deres hverdagsoplevelser.Læsefidusens små bøgerLæsefidusens små skrivebøger8 sider / Kr. 39,- pr. stk.8 sider / Kr. 9,- pr. stk.Læsefidusen Læsefidusen er klassens fælles plysdyr. Kr. 159,-Lillefidusen Kr. 109,-Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop5MINI-SFO/INDSKOLINGFind fidusen med Læsefidusen En aktivitetsbog, der er bygget op omkring temaer som bolig, humør, aktiviteter, spil, lege, bøger og meget mere. Helt centralt står alfabetet med huskeord for hvert enkelt bogstav. I løbet af bogen vil barnet få fidus til at fantasere, lytte, tale, tælle, og læse med Læsefidusen. Læsefidusen er den gennemgående figur og viser vejen til de mange forskellige aktiviteter.RÅBEALFABETET Dansklærerforeningens FIND FIDUSEN MED LÆSEFIDUSEN Tove Krebs Lange Illustration: Råbealfabet: Lars Bukdahl.Forlag 2015dansklf.dkRåbealfabetet. Plakat Plakat til indlæring af alfabetet på en ny og sjov måde. Str. 420x594 mm / Kr. 49,-Leg er læring – folder56 sider / Kr. 79,-Folder til pædagoger og forældre, der giver inspiration til, hvordan man kan give barnet fidus til læring. 30 stk. / Kr. 109,-ÅRET RUNDT MED LÆSEFIDUSEN Sammen med Læsefidusen leger barnet sig til læring ved at løse sjove opgaver om årstidernes vejr, tøj og aktiviteter. Egner sig til værkstedsarbejde i børnehaven.Forår, Sommer, Efterår, Vinter. 12 sider / Kr. 15,- pr. stk. 30 stk. / Kr. 229,-Ab efter aben En ”male-tale-bog”. Barnet kan ”abe efter aben” og male bogens rim med aben (alias) LÆSEFIDUSEN. 24 sider 30 stk. / Kr. 105,-Sita er vækKrudtugler & RævekagerBogen er målrettet de 6-8 årige begynderlæsere. Velegnet til både fælleslæsning og selvlæsning.Kan bruges til oplæsning for små børn, børn i børnehaver og indskolingen. Bogen kan bruges til samtale og bidrage til at stimulere børnenes sproglige bevidsthed.32 sider / Kr. 85,-32 sider / Kr. 85,-6Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopINDSKOLINGFÅ FIDUS TIL AT LÆSE OG SKRIVE I BØRNEHAVEKLASSEN Materialets fokus er en målrettet udvikling af elevernes sprogforståelse og ordforråd. Der arbejdes med bogstavkendskab, sproglydsopmærksomhed og genrekendskab. Målet er at gøre eleverne i børnehaveklassen læseforberedte og at gøre dem bevidste om, at sprog er spændende og vedkommende. ArbejdshæfteForælderfolderMin egen sprogfidusbog30 stk. / Kr. 85,-72 sider / Kr. 69,-Lærervejledning Med lærervejledningen følger et læseeksemplar af den fælles kæmpebog samt to plakater. 176 sider / Kr. 500,-Læsefidusens navneskilt 30 stk. / Kr. 49,-Skriveunderlag med alfabetet Kr. 75,-OPDAGENDE LÆSNINGOPDAGENDE FAGLIG LÆSNINGSerien af små bøger til opdagende læsning lægger op til, at eleverne i børnehaveklassen skal kunne have læseoplevelser og føle sig som læsere fra første færd.Serien af små bøger til opdagende faglig læsning lægger op til, at eleverne i børnehaveklassen skal kunne have læseoplevelser og føle sig som læsere fra første færd.7 sider / Kr. 50,- pr. stk.9 sider / Kr. 50,- pr. stk.Opdagende læsning i bh. klassenOpdagende faglig læsning i bh. klassenLærerhæfte + CD med bøgerne i digital form.Lærerhæfte + CD med bøgerne i digital form24 sider / Kr. 115,-32 sider / Kr. 115,-Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop7INDSKOLINGGRY OG JANUSLIX 5Gry og Janus ror om kap Er den første bog i en serie lydlette bøger om Gry og Janus og deres finurlige hverdagsoplevelser. I bøgerne er der fokus på enkle sætninger med hyppige gentagelser og fine understøttende illustrationer. Anbefales til den nye læser. 32 sider / Kr. 94,-Nyhed 17 maj 20Skal vi lave en bog? Skriv fiktion med Læsefidusen i 1.-2. klasse Et materiale om skriveprocessen, og om hvordan elever i indskolingen selv kan lave bøger.ElevbogKæmpebogLærervejledning24 sider / Kr. 13,-24 sider / Kr. 245,-64 sider / Kr. 279,-LYDLET LÆSNING En serie på 18 små bøger til nye læsere i 0.-1. klasse. Bøgerne lægger op til, at eleverne arbejder med den fonologiske strategi og integrerer denne i deres læseudvikling. De gule bøger er rettet mod slutningen af 0. klasse. De blå er lidt sværere og kan læses fra begyndelsen af 1. klasse. De røde bøger er af højere sværhedsgrad og kan læses sidst i 1. klasse. 24 sider / Kr. 85,- pr. stk.8Plakat Kr. 49,-Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopLæs med Læsefidusen Fælleslæsning i indskolingenLÆSEFIDUSENS KAPITELBØGER Bøgerne er velegnede til den fælles læsning i klassen og til selvlæsning i 1.-2. klasse. Det er sjove, spændende og letlæste bøger, hvor de mange illustrationer støtter læsningen. 32-40 sider / Kr. 79,- pr. stk.Læsebogen indeholder en samling læsetekster til brug i den første fælleslæsning. 64 sider / Kr. 165,-Om at læse og skrive med Læsefidusen Lærervejledningen viser, hvordan man i praksis integrerer læse- og skriveundervisningen. 164 sider / Kr. 349,-ABC-fidusen Skriveordbog Kan anvendes i klassens fælles bogstavgennemgang og som elevernes første skrivebog. Eleverne kan også arbejde med ABC-fidusen på egen hånd i de perioder af skoleåret, hvor klassen anvender fx LÆS MED LÆSEFIDUSEN. 96 sider / Kr. 75,-Fidusbogen Lærervejledning 36 sider / Kr. 139,-Bog til anmeldelser af læste bøger i indskolingen. 40 sider / Kr. 40,-Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop9INDSKOLING Gratis oplæsninger af kapitelfortæ llingen “Magi på Nyø ” på dansklf.d k/ stjerneskudSkriv og læs med Stjerneskud til 0. klasseDe to børn hjælper den mystiske Fru Spå med at lære at skrive og læse. De enkelte kapitler præsenterer de forskellige bogstavers navn, lyd og form, lægger op til arbejdsbogens opgaver og giver desuden eleverne et univers at børneskrive ud fra.STJERNESKUD 0 er et helstøbt materiale, der kombinerer børneskrivning, fonologisk læsning og oplæsning med fokus på lytteforståelse. STJERNESKUD 0 lader eleverne i 0. klasse komme sikkert i gang med den allerførste skrivning og læsning. Materialet er bygget op omkring en kapitelfortælling i 24 dele. I fortællingen møder eleverne børnene Dea og Jon, der bor på øen Nyø.Læsebogen inddrages til opdagende og fonologisk læsning og kan anvendes selvstændigt til den allerførste læsning.Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk EmusGrete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus0STJERNESKUDSTJERNESKUDGrete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus Illustreret af Gunhild Rød0LÆS LYDLET0På Nyøbog r e vek as pgi og a m Minsætn inge rbog rens Læreaver b og s ttaversmå sæ sangeS kr iv ogl æs itning er sangeS kr iv og0. klass el æs i0. klass e DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGDANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGDANSKLÆRERFORENINGENS FORLAGMin magiske bogLix 3-6. Let-tal 5-8.Lærerens bogPå NyøElevernes arbejdsbogLærervejledning og kapitelfortællingLæsebog med lydrette og lydlette tekster80 sider / Kr. 79,-168 sider / Kr. 429,-40 sider / Kr. 119,-Skriv og stav i 1. klasseSkriv og stav i 1. klasseTæt på alfabetet Æske med bogstav- og billedkortAnmeldelseKr. 215,-Alfabetkort Alfabetkort med en illustration ved hvert bogstav. 10 stk. / Kr. 19,-Postkort Postkortet er tænkt til skriveøvelser i relation til arbejdet med STJERNESKUD 0. På bagsiden kan barnet selv tegne og skrive. 10 stk. / Kr. 19,-10“Det er et fantastisk godt og gennemarbejdet materiale, der i min optik kommer hele vejen rundt om bogstaverne og deres funktion. Børnene vil opleve at lære noget, hvilket, min erfaring viser, er vigtigt for indskolingsbørn. Der er tilpas variation af opgaver, så børnene får bru gt hele kroppen på bogstavlæringen samt deres funktioner. Og det er fedt.” Anmeldt af Jane Kinnberg Christiansen, Læsepædagogen nr. 4/2015 .Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopLÆS LYDLET 0 En serie af små, helt lydlette bøger med mange gentagelser og med en stor grad af støtte i illustrationerne. Anbefales til den helt nye læser i 0. klasse. LÆS LYDLET 0 handler om børnene Dea og Jon, hunden Sne, spåkonen Fru Spå, papegøjen Ara og altmuligmanden Ali, der alle bor på Nyø.Bøgerne er på to niveauer. De blå bøger ligger på lix 3 og lettal 6, og de grønne bøger ligger på lix 3-4 og let-tal 7. Bøgerne er opbygget ens. Ideen er, at barnet fra bog til bog skal være tryg ved miljø og personer, så hovedparten af energien kan bruges på at afkode teksten. Serien er planlagt til at bestå af 24 bøger. 16 sider / Kr. 59,- pr. stk.Lix 3. Let-tal 6.er Nyhed 17 0 maj 2Lix 3-4. Let-tal 7.Anmeldelse” ... Flotte illustrationer og lærerafsnit, der er guld værd. Mat erialet er absolut anvendeligt – og elevern e må føle sig stolte og glade, når de selvstæ ndigt kan læse en hel bog. ... Hvad der er mer e imponerede, er, at det er lykkedes både forfatter og illustrator at skabe små fine og selvstændige hist orier med meget få og simple ord til deres rådighe d. Det må man tage hatten af for. Det betyder nemlig, at eleverne også oplever, at selvom de læs er lydret eller lydlet, så gemmer der sig fakt isk en lille historie, som er okay at læs e.”er Nyhed 17 0 maj 2Sofia Esmann Busch, folkesko len.dk, 26. maj 2016.Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop11INDSKOLINGSkriv og stav med Stjerneskud til 1.-3. klasse STJERNESKUD 1-3 Materialet lader eleverne læse, skrive og stave i sammenhæng. Det rummer sammen med en særdeles udfoldet lærervejledning rige muligheder for differentiering og vejledning af de enkelte elever i en klasse. Når begynderelever skal skrive, er det vigtigt, at de har noget at skrive om. En bestemt genre eller ramme, som eleverne præsenteres for, skaber udtryksbehov og hjælper eleverne med at strukturere og finde ud af, hvad de vil sige, og hvordan de vil sige det, så det bliver forstået af andre. 80 sider / Kr. 79,- pr. stk.Stjerneskud. Tæt på alfabetet Æske med bogstav- og billedkort til spil og aktiviteter. Kr. 215,-Stjerneskud. Tæt på sætninger Æske med ordkort til spil og aktiviteter. Kr. 215,-Stjerneskud 1-3. Plakatsæt Indeholder: ”De 120 hyppigste ord” og ”Når du skriver en historie”. Kr. 59,-Lærervejledning 150 sider / Kr. 419,-Serien er også udarbejdet til 4.-6. klasse. Se side 21.12Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopNutidens Søren og Mette hedder Otto og Lea OTTO OG LEA-bøgerne Bøgerne er lydlette læsebøger til 0.-2. klasse. De kan anvendes som fælles læsebøger eller som selvstændig læsetræning i klassen eller i hjemmet. Bøgerne består af nærværende fortællinger om de to venner, Otto og Lea, og deres oplevelser. Bøgerne er opdelt i små kapitler med korte handlinger, der gør teksterne lette at genfortælle. Bøgerne er rigt illustreret, og alle tekster er skrevet med enkle sætninger og mange gentagelser, sjove variationer og rim. Undervejs er små gætteopgaver og simple læseforståelsesopgaver med til at støtte begynderlæseren i at fastholde det læste. Flere titler på vej. 64-80 sider / Kr. 129,-Lix 5Lix 8Lix 9Lix 13AnmeldelserLix 13”Otto og Lea kan blive en ny, realistisk og stilfærdig kvalitetslæ sning, som kan løfte arven fra Søren og Mette” Lektørudtalelse – uge 06/201 6, Jesper Holtoug. ”Sjældent har jeg været så begejstret for at læse en bog til begynderundervis ningen i dansk, som jeg er blevet med ”Otto og Lea”. De indbyggede opgaver er en lille genistreg.” Folkeskolen.dk, 19. juni 201 4. Af Sofia Esmann Busch.Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop13INDSKOLINGGratis oplæsninger på dansklf.dk/ blomsterkv arteretOS FRA BLOMSTERKVARTERET Agnes bor i Blomsterkvarteret i Snogstrup. Det samme gør Mikkel, Tobias og Lara. De er bedste venner. I den lille by bor også Cykel Ursula, der har vaskemaskinen stående i haven ved siden af tørresnoren, og Sigurd Skrot, der skralder og genbruger og går med tehætte på hovedet. Der er også Frisør Freddy med byens mest velfriserede have, skolelæreren, som kun vil fange haletudser i timerne, postbuddet Arne, der kæderyger med kun én hånd – for han har mistet den anden – Bombe Rudi og en række andre skønne personligheder. OS FRA BLOMSTERKVARTERET er tænkt både til selvlæsning og til brug i litteraturundervisningen. Serien er en perlerække af humoristiske, poetiske, tankevækkende og skønne billedrige fortællinger om fire børns forunderlige hverdag i lilleputbyen Snogstrup. Til 1.-3. klasse. 32-40 sider / Kr. 99,-Samlet udgave i hardback OS FRA BLOMSTERKVARTERET kan nydes samlet i fin hardback – alle 12 bind beriget med Charlotte Pardis charmerende illustrationer af børn og voksne i Snogstrup. 104 sider / Kr. 299,-Arbejdsark til seriens 12 bind Fokus i arbejdsarkene er at kvalificere elevernes læseforståelse, at introducere til litteraturpædagogiske begreber og arbejdsmåder og at udvikle elevernes skriftlighed. 8 sider / sæt á 5 ens stk. / Kr. 42,-14Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopAnmeldelse”Historierne har kant tillige med venlighed og legesyge. En orig inal blanding af Bulderby og Ole Lund Kirkegaard. (...) Det er lige til nobelprisen!” Steffen Larsen, Politiken.Nyhed 17 maj 20LÆS! LÆS! LÆS! Bøger med fokus på arbejdet med at bygge bro mellem klassens fælles læseundervisning og elevernes selvstændige læsning i deres individuelle bøger. Materialet følger en fast og genkendelig struktur, der sikrer stilladsering af elevernes læring. QR-koder gør det muligt for både lærer og elever at se og gense, hvordan forskellige læsestrategier skal anvendes. Med LÆS! LÆS! LÆS! bliver eleverne opmærksomme på at forholde sig til deres egen læseudvikling og brug af strategier. Der er fokus på elevernes motivation og lyst til at læse i forskellige genrer inden for både skøn- og faglitteratur. Materialet bygger på solid international forskning med anbefalinger fra National Reading Panel og integrerer de tre områder ordkendskab, flydende læsning og læseforståelse. Til 3. klasse.Fællesbog Ca. 100 sider / Kr. 169,-Lærervejledning Ca. 40 sider / Kr. 289,-Læsescrapbog Ca. 56 sider / Kr. 59,-Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shop15MELLEMTRINFokus på mundtlighed Nyhed 17 maj 20ORDET ER DIT Fokus på mundtlighed i 3.-4. klasse Materialet lægger op til målrettet og eksplicit undervisning i mundtlighed. Kapitlerne har fokus på stemmebrug, kropssprog, genfortælling, op-læsning, samtale og fremlæggelse. Lyd- og videomateriale tilgås via QR-koder. 88 sider / Kr. 159-Lærervejledning Fokus på mundtlighed i 3.-4. klasse Lærervejledningen præsenterer materialets teoriramme, en udfoldet kapitel-for-kapitel-vejledning samt supplerende arbejdsark. 72 sider / Kr. 379,-ORDET ER DIT Fokus på mundtlighed i 5.-6. klasseds 2. pvliasnings-r Unde lprisen d i m de 7 201Materialet sætter spot på danskfagets mundtlige tekster. Kapitlerne introducerer til en målrettet og genrepædagogisk undervisning i teksttyperne livsfortælling, oplæsning, samtale og debat samt fremlæggelse. Lyd- og videomateriale tilgås via QR-koder. 88 sider / Kr. 159,-Lærervejledning Fokus på mundtlighed i 5.-6. klasse Lærervejledningen præsenterer materialets teoriramme, en udfoldet kapitel-for-kapitel-vejledning samt supplerende arbejdsark. 72 sider / Kr. 379,-16Priserne i kataloget er vejledende priser ekskl. moms. Læs mere om udgivelserne, se uddrag og køb dem på dansklf.dk/shopFagtekster og medier i 3.-6. klasse Fang en fagtekst Læs og skriv fagtekster i 3.-4. klasse Et overskueligt materiale, der støtter eleverne i både at læse og forstå fagtekster, og i at opbygge og formulere egne fagtekster.   96 sider / Kr. 149,-Fagtekster fanger Læs og skriv fagtekster i 5.-6. klasse Et fokuseret materiale, der støtter eleverne både i at læse og forstå fagtekster, og i at opbygge og formulere egne fagtekster. Side 27112 sider / Kr. 149,-Side 27LISA MARIE HENDERSONe om medier llige medierr lmMasser af medier Side47LÆR OM MEDIER I 3.- 4. KLASSEer og udtrykskanaler dvikling tion og animationsteknik og layoutMasser af medieren grundbog i DANSK ER…Side47Side 27DANSKLÆR OM MEDIER I 3.- 4. KLASSEER...DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG12/04/13 13.51Side47Masser af mediers Findeå ogs og B som iMere om medierLær om medier og 3.-4. klasseLær om medier i 5.-6. klasseEn grundbog der præsenterer en bred danskfaglig tilgang til medieområdet. Igennem arbejdet med grundbog
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks